| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/251/2014 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014 dokonać następujących zmian:

1. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 30.163,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 201.604,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę  231.768,06 zł w tym: z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, stanowiącą środki pozostałe na koniec roku na rachunku bankowym budżetu pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku ubiegłego.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               87.576.821,30

              wydatki:               86.629.624,01

              przychody:               1.245.822,03

              rozchody:               2.193.019,32

§ 3. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 3, 4 Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 947.197,29 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.245.822,03 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 600.000 zł

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 395.822,03 zł

c) wolnych środków w kwocie 250.000 zł

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 2 Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 648.000 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.000 zł

b) na cele oświatowe w wysokości 229.000 zł

c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 293.000 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2014:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 5 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 3 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr xxxviii/251/2014
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »