| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w następujący sposób:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu wydatków w % dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków w % dla osoby w rodzinie

do 150

nieodpłatnie

nieodpłatnie

od 151

100

100

§ 3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na przyznany posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, osoba zainteresowana może na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z obowiązku zwrotu wydatków, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Okoliczności uzasadniające odstąpienie częściowe lub całkowite od żądania zwrotu wydatków, podlegają uznaniu kierownika ośrodka pomocy społecznej, który wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kowalski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »