| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 12 stycznia 2016

Wyrok Nr I SA/Kr 621/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012 r. Nr XXVII/172/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w zakresie załącznika nr 1 i 2 w częściach D zawierających obowiązek podawania przez składającego deklarację numeru telefonu i adresu e-mail, w części H załącznika nr 1 zawierający obowiązek podawania imienia i nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy Łużna oraz w części J załącznika nr 1 i części H załącznika nr 2 zawierające obowiązek podawania oświadczenia o treści „pouczony/a o odpowiedzialności karnej skarbowej z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 111 poz. 765) – podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub poświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo niedopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nim danych przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega każe grzywny do 72 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu karom łącznie – oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą”, oraz nałożenie we wzorach deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych składającego deklarację dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez podpisanie deklaracji (zdanie drugie pouczenia zawartego we wzorze deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 i 2 uchwały)Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2016 poz. 339