Kategorie

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 30 maja 1919 r. w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Państwa do sumy mk. 50.000.000 za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłowców, rzemieślników oraz ich organizacji wytwórczych.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1919-06-06
  • Data wejścia w życie: 1919-06-06
  • Data obowiązywania: 1919-06-06
  • Z mocą od: 1919-06-06
  • Dokument traci ważność: 1921-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw