Kategorie

Dziennik Ustaw

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 marca 1995 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z powyższym umowa weszła w życie dnia 9 marca 1995 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1995-06-12
  • Data wejścia w życie: 1995-06-26
  • Data obowiązywania: 1995-06-26
  • Z mocą od: 1995-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw