| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lipca 1998 r.

w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia.

Na podstawie art. 37i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa województwa i gminy objęte zakresem działania rejonowych urzędów pracy, określone jako zagrożone strukturalną recesją i degradacją społeczną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu, trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na 1998 r. realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych (Dz. U. Nr 76, poz. 492), w których są stosowane wszystkie lub niektóre instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje stosowane w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
§ 2.
W 1998 r. w województwach łódzkim i katowickim oraz w gminach województwa wałbrzyskiego, nie wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 71, poz. 338), są stosowane instrumenty ekonomiczno-finansowe i preferencje przewidziane w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78) – dla gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo województw lub rejonów administracyjnych (gmin) zagrożonych recesją i degradacją społeczną,

2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63 i z 1996 r. Nr 63, poz. 293),

3) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 119, poz. 531, z 1995 r. Nr 128, poz. 621 i z 1997 r. Nr 30, poz. 167) – dla regionów zagrożonych bezrobociem.

§ 3.
W 1998 r. w województwie łódzkim oraz w gminach województwa wałbrzyskiego, nie wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 71, poz. 338), są stosowane preferencje przewidziane w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. Nr 151, poz. 717 i z 1997 r. Nr 101, poz. 633) – dla gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148, poz. 722 oraz z 1997 r. Nr 1, poz. 4, Nr 6, poz. 35, Nr 128, poz. 834 i Nr 145, poz. 981) – dla gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie określenia województw i gmin objętych zakresem działania rejonowych urzędów pracy, w których są stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu restrukturyzacji gospodarki i ograniczania negatywnych skutków bezrobocia (Dz. U. Nr 31, poz. 176).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »