| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 25 lipca 1998 r.

o zmianie ustawy o finansowaniu gmin.

Art. 1.
W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 po wyrazach „na dofinansowanie” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 21a,”;

2) po art. 21 dodaje się art. 21a–21c w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Gminy, na obszarze których wystąpiła powódź w 1998 r., mogą otrzymać dotację celową na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków tej powodzi.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, udzielane są przez wojewodów.

Art. 21b. Do wysokości dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji realizowanych jako zadania własne gmin, o których mowa w art. 21a ust. 1, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 21.

Art. 21c. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala wykaz gmin, o których mowa w art. 21a ust. 1.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »