| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy składaniu wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów oraz określenia ich granic

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zasady i tryb postępowania przy składaniu przez podmioty określone w § 2, zwane dalej „wnioskodawcami”, wniosków w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia powiatów:

1) w trybie określonym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014), zwanej dalej „ustawą”,

2) w przypadku gdy tworzenie, łączenie, podział i znoszenie powiatów jest związane ze zmianą granic województw – w trybie określonym w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656).

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być składane przez radę gminy lub radę powiatu, których dotyczy proponowana zmiana, a w przypadku wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – także przez sejmik województwa, którego dotyczy proponowana zmiana.
§ 3.
1. Wnioskodawcy składają wnioski ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody właściwego terytorialnie dla powiatu, którego wniosek dotyczy.

2. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wnioski składa się za pośrednictwem wojewody właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

§ 4.
1. Wnioski składa się w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Wnioski są rozpatrywane w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić proponowana zmiana.

§ 5.
Właściwy wojewoda, po otrzymaniu wniosku, przekazuje go wraz z opinią, a także opinią zainteresowanego wojewody, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE TWORZENIA, ŁĄCZENIA, PODZIAŁU I ZNOSZENIA POWIATÓW ORAZ OKREŚLANIA ICH GRANIC]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 1999 r. (poz. 322)

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE TWORZENIA, ŁĄCZENIA, PODZIAŁU I ZNOSZENIA POWIATÓW ORAZ OKREŚLANIA ICH GRANIC

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »