| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 26 maja 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 i z 1998 r. Nr 117, poz. 757) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 17, poz. 83 i z 1997 r. Nr 157, poz. 1038) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4a dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju.”,

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) pozycje 8–12, 14 i 16–18 otrzymują brzmienie:

 

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

 

8

Przyjęcie i opracowanie dokumentacji w sprawie nadania obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

30–50

9

Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

100–200

10

Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego

100–300

11

Przyjęcie oświadczenia w sprawie wyboru obywatelstwa dla dziecka

30–40

12

Przyjęcie oświadczenia w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

30–40

14

Przyjęcie oświadczenia w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego w trybie art. 11 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim

60–100

16

Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego

30–40

17

Doręczenie decyzji wojewody o stwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego

30–50

18

Wydanie innych dokumentów z zakresu obywatelstwa niż wymienione w poz. 9–12, 14, 16 i 17

20–50

 

b) skreśla się pozycje 13 i 15.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »