| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 15 lipca 1999 r.

w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się do dnia 31 grudnia 1999 r. wielkości progowe dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy, określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: A. Balazs

Załącznik 1. [WIELKOŚCI PROGOWE DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. (poz. 723)

WIELKOŚCI PROGOWE DLA TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

0105

Drób domowy żywy – to znaczy ptactwo z gatunków Fallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

mln
szt.

38

0105 11

– O masie nie przekraczającej 185 g:

 

 

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0

– – – – Nioski

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

– – – Pozostałe:

0105 11 91 0

– – – – Nioski

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

0105 12 00 0

– – Indyki

0105 19

– – Pozostałe:

0105 19 20 0

– – – Gęsi

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

– Pozostałe:

0105 92 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie nie przekraczającej 2000g

0105 93 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie powyżej 2000g

0105 99

– – Pozostałe:

0105 99 10 0

– – – Kaczki

0105 99 20 0

– – – Gęsi

0105 99 30 0

– – – Indyki

0105 99 50 0

– – – Perliczki

 

 

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

t

849

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

0201 20

– Inne kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

– – Ćwierci „kompensowane”

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

– – Pozostałe

0201 30 00 0

– Bez kości

0202

Mięso wołowe mrożone:

t

12079

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

0202 20

– Inne kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

– – Ćwierci „kompensowane”

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

– – Pozostałe

0202 30

– Bez kości:

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder – kawałki

0202 30 90 0

– – Pozostałe

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

t

50716

– Świeże lub chłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 19

– – Pozostałe:

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

– Mrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 29

– – Pozostałe:

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

t

64121

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%”

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 12

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

 

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątroby

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątroby

0207 19 99 0

– – – – Pozostałe

– Z indyków:

0207 24

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 25

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątroby

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątroby

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

– – – Kaczki:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85%”

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

– – – Gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

– – – Perliczki

0207 33

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

– – – Kaczki:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

– – – Gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

– – – Perliczki

0207 34

– – Otłuszczone wątroby świeże lub chłodzone:

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

– – – Kawałki:

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

– – – – Z kośćmi:

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

 

– – – Podroby:

 

 

0207 35 91 0

– – – – Wątroby drobiowe inne niż otłuszczone wątroby

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

– – – Kawałki:

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

– – – – Z kośćmi:

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

– – – Podroby:

– – – – Wątroby:

0207 36 81 0

– – – – – Otłuszczone wątroby gęsie

0207 36 85 0

– – – – – Otłuszczone wątroby kacze

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0405

Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; masło o obniżonej zawartości tłuszczu:

t

2644

0405 10

– Masło:

– – O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej 85%:

– – – Masło naturalne:

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

0405 10 90 0

– – Pozostałe

0405 20

– Masło o obniżonej zawartości tłuszczu:

0405 20 10 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 39% i więcej, ale poniżej 60%

0405 20 30 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 60% i więcej, ale poniżej 75%

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu w masie powyżej 75%, ale nie przekraczającej 80%

0405 90

– Pozostałe:

0405 90 10 0

– – O zawartości tłuszczu w masie 99,3% i więcej oraz o zawartości wody w masie poniżej 0,5%

0405 90 90 0

– – Pozostałe

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane:

mln
szt.

106

– Drobiu:

0407 00 30 0

– – Pozostałe

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego:

 

 

– Żółtka jaj:

0408 11

– – Suszone:

0408 11 80 0

– – – Pozostałe

t

444

0408 19

– – Pozostałe:

– – – Pozostałe:

0408 19 81 0

– – – – Ciekłe

t

577

0408 19 89 0

– – – – Pozostałe, włącznie z mrożonymi

t

6

– Pozostałe:

0408 91

– – Suszone:

0408 91 80 0

– – – Pozostałe

t

280

0408 99

– – Pozostałe:

0408 99 80 0

– – – Pozostałe

t

131

0409 00 00 0

Miód naturalny

t

1706

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

 

 

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

t

125

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

 

 

0603 10

– Świeże:

– – Od 1 czerwca do 31 października:

0603 10 11 0

– – – Róże

t

1520

0603 10 13 0

– – – Goździki

t

146

0603 10 25 0

– – – Chryzantemy

t

1569

– – Od 1 listopada do 31 maja:

0603 10 51 0

– – – Róże

t

2416

0603 10 53 0

– – – Goździki

t

548

0603 10 65 0

– – – Chryzantemy

t

995

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone:

t

64494

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

0702 00 00 3

– Od 1 do 14 maja

0702 00 00 5

– Od 15 do 31 maja

0702 00 00 7

– Od 1 czerwca do 30 września

0702 00 00 8

– Od 1 do 31 października

0702 00 00 9

– Od 1 listopada do 31 grudnia

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:

 

 

0707 00 05

– Ogórki:

t

4090

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 05 5

– – Od 1 do 15 maja

0707 00 05 6

– – Od 16 maja do 30 września

0707 00 05 7

– – Od 1 do 31 października

0707 00 05 8

– – Od 1 do 10 listopada

0707 00 05 9

– – Od 11 listopada do 31 grudnia

0707 00 90 0

– Korniszony

t

14,9

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

 

 

0808 10

– Jabłka:

t

23161

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

0808 10 10 0

– – Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia

 

 

– – Pozostałe:

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 20 7

– – – – od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 50

– – – Odmiany Granny Smith:

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

0808 10 90

– – Pozostałe:

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 90 7

– – – – Od 1 sierpnia do 31 grudnia

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

t

1414222

1001 90

– Pozostałe:

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91

– – – Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

1001 90 91 1

– – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

– – – – Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

t

84152

1003 00

Jęczmień:

t

386978

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

1004 00 00 0

Owies

t

531

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna:

t

11911

– Mąka pszenna:

1101 00 11 0

– – Z pszenicy durum

1101 00 15 0

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

– Mąka żytnio-pszenna

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:

t

32

1102 10 00 0

– Mąka żytnia

1105

Mąka, grysik, puder, płatki, granulki i grudki ziemniaczane:

t

1203

1105 10 00 0

– Mąka, grysik i puder

1105 20 00 0

– Płatki, grudki i granulki ziemniaczane

1107

Słód palony lub nie:

t

149432

1107 10

– Nie palony:

– – Pozostałe:

1107 10 99 0

– – – Pozostałe

1108

Skrobie; inulina:

t

29018

– Skrobie:

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

t

285

1205 00

Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

t

206500

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

1205 00 10 0

– Siewne

 

 

1205 00 90 0

– Pozostałe

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, siewne:

 

 

– Nasiona roślin pastewnych inne niż nasiona buraków:

1209 23

– – Nasiona kostrzewy:

t

1052

1209 23 11 0

– – – Kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15 0

– – – Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.)

1209 23 80 0

– – – Pozostałe

1209 24 00 0

– – Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

t

381

1209 25

– – Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

t

766

1209 25 10 0

– – – Rajgras włoski (życica wielokwiatowa) (łącznie z rajgrasem westerwoldzkim) (Lolium multiflorum Lam.)

1209 25 90 0

– – – Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L.)

1209 26 00 0

– – Nasiona tymotki

t

529

1209 29

– – Pozostałe:

t

662

1209 29 10 0

– – – Nasiona wyki; nasiona wiechliny (błotnej, zwyczajnej) (Poa palustris L., Poa trivialis L.); nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.); nasiona mietlicy (Agrostis)

1209 29 80 0

– – – Pozostałe

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

 

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, nie mielone, nie sproszkowane ani nie w formie granulek

t

2

1210 20

– Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

1210 20 10 0

– – Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

t

284

1210 20 90 0

– – Pozostałe

t

166

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar–agar i inna śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:

t

182

– Soki i ekstrakty roślinne:

1302 13 00 0

– – Z chmielu

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

t

44150

– Cukier surowy nie zawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

1701 12

– – Cukier buraczany:

1701 12 10 0

– – – Do rafinacji

1701 12 90 0

– – – Pozostały

– Pozostały:

1701 99

– – Pozostały:

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:

t

25597

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

– – Pozostałe:

– – – Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie:

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

 

 

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

– – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego:

 

 

2002 10

– Pomidory, całe lub w kawałkach:

t

2774

2002 10 10 0

– – Bez skórek

2002 10 90 0

– – Pozostałe

2002 90

– Pozostałe:

t

24542

– – O zawartości suchej masy poniżej 12%:

2002 90 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 11 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale nie przekraczającej 30%:

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

– – O zawartości suchej masy powyżej 30%:

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg, ale nie przekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 199 kg

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 1 kg

2106

Przetwory spożywcze gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

 

2106 90

– Pozostałe:

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0

– – – Syropy izoglukozowe

t

118

– – – Pozostałe:

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

t

975

– – Pozostałe:

2106 90 92 0

– – – Nie zawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż 1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

t

3140

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

t

37531

2401

Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe:

 

 

2401 10

– Tytoń nie odżyłowany:

t

8833

 

KOD PCN

NAZWA TOWARU

Jedn.
miary

Wielkości
progowe

1

2

3

4

 

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

 

 

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 10 49 0

– – – – Pozostałe

– – Pozostałe:

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

t

37397

– – Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny, tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami)

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 20 99 0

– – – – Pozostałe

– – Pozostałe:

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

– – – Suszony na słońcu tytoń typu Oriental

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

– – – Pozostałe tytonie

2401 30 00 0

– Odpady tytoniowe

t

8893

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej protein z serwatki, zawierające w suchej masie powyżej 80% protein z serwatki), albuminiany i inne pochodne albumin:

t

117

– Albumina jaja:

3502 11

– – Suszona:

3502 11 90 0

– – – Pozostała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »