REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 64 poz. 729

USTAWA

z dnia 8 lipca 1999 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Kodeks karny]
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 149 otrzymuje brzmienie:

„Art. 149. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;

2) w art. 152 w § 3 wyrazy „płód osiągnął” zastępuje się wyrazami „dziecko poczęte osiągnęło”;

3) w art. 153 w § 2 wyrazy „płód osiągnął” zastępuje się wyrazami „dziecko poczęte osiągnęło”;

4) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu:

„Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego.

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1.”

Art. 2. [Ustawa o zawodzie lekarza]
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) w art. 26 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyraz „płodu” zastępuje się wyrazami „dziecka poczętego”;

2) w ust. 3 wyraz „Osoby” zastępuje się wyrazami „Dzieci poczęte, osoby”.

Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1999-08-02
  • Data wejścia w życie: 1999-08-17
  • Data obowiązywania: 1999-08-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA