| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegółowego zakresu rocznych i półrocznych informacji o funduszach tworzonych w związku z zawartymi, w ramach pracowniczego programu emerytalnego, umowami grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników

Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 932, z 1998 r. Nr 98, poz. 610 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zakład ubezpieczeń i towarzystwo ubezpieczeń przedstawiają roczne i półroczne informacje w zakresie:

1) wartości aktywów stanowiących pokrycie funduszu,

2) liczby jednostek uczestnictwa funduszu,

3) wartości jednostki uczestnictwa funduszu,

4) struktury aktywów stanowiących pokrycie funduszu, z podziałem na aktywa ulokowane w kraju i poza jego granicami, ze wskazaniem ich rodzajów oraz limitów określonych w umowie grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników, nie wyższych niż limity, o których mowa w art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, a także sposobu wyceny tych aktywów,

5) kosztów potrącanych z funduszu, z podziałem na koszty zarządzania oraz koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów stanowiących pokrycie funduszu, które to koszty stanowią równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa zakład ubezpieczeń lub towarzystwo ubezpieczeń są obowiązane korzystać na mocy odrębnych przepisów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, przedstawiane są z uwzględnieniem:

1) wartości na początek poprzedniego okresu sprawozdawczego,

2) wartości na początek bieżącego okresu sprawozdawczego,

3) wartości na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego,

4) wartości minimalnej w okresie sprawozdawczym,

5) wartości maksymalnej w okresie sprawozdawczym,

6) przyrostu lub spadku wartości w okresie sprawozdawczym.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przedstawiane są z uwzględnieniem wartości i procentowego udziału w funduszu na początek poprzedniego i bieżącego okresu sprawozdawczego oraz na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego, z podziałem na aktywa ulokowane w kraju i poza jego granicami.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przedstawiane są z uwzględnieniem wartości kosztów i jej udziału procentowego w średniej wartości funduszu w poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym.

§ 2.
1. Informacje półroczne sporządzane są za okresy sprawozdawcze: od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

2. Informacje roczne sporządzane są za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

§ 3.
Informacje, o których mowa w § 1, są sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 grudnia 2000 r. (poz. 1204)

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 stycznia 2001 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »