REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 26 poz. 290

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY l DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 12 marca 2001 r.

w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Szkoły artystyczne dla realizacji zadań statutowych powinny posiadać odpowiednie pomieszczenia niezbędne do realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Obiekty szkolne powinny spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne, określone odrębnymi przepisami, wymagane dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych powinny spełniać normy techniczne zapewniające bezpieczne odbywanie zajęć.

§ 2.
1. Szkoły artystyczne powinny być wyposażone w środki dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych szkoły zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania.

2. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w:

1) programy nauczania, podręczniki i czasopisma metodyczne związane z przedmiotem nauczania, stanowiące własność szkoły i zewidencjonowane w bibliotece szkolnej,

2) zestaw niezbędnych do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela przyborów i materiałów, stosownie do specyfiki danej szkoły; szczegółowy wykaz przyborów i materiałów ustala dyrektor szkoły.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 kwietnia 2001 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA