| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 kwietnia 2001 r.

w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Członek Komitetu Badań Naukowych, zwanego dalej „Komitetem", powołany zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych, występuje do Prezesa Rady Ministrów z imiennym wnioskiem o wyrażenie zgody na udział w posiedzeniach Komitetu jego przedstawiciela, wyznaczonego zgodnie z art. 4 ust. 7 tej ustawy.

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, członek Komitetu uzyskuje zgodę Przewodniczącego Komitetu na uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu jego przedstawiciela.

§ 2.
1. Przedstawiciel, o którym mowa w § 1, może brać udział w posiedzeniach Komitetu z prawem do głosowania, w zastępstwie nieobecnego członka Komitetu, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.

2. Członek Komitetu, o którym mowa w § 1 ust. 1, przed posiedzeniem zawiadamia Przewodniczącego Komitetu o swojej nieobecności i o udziale w tym posiedzeniu wyznaczonego przez niego przedstawiciela.

§ 3.
Przedstawiciel, o którym mowa w § 1, traci uprawnienia do udziału w posiedzeniach Komitetu w przypadku:

1) odwołania ze składu Komitetu członka Rady Ministrów, który go wyznaczył,

2) odwołania z funkcji przedstawiciela przez członka Komitetu, który go wyznaczył,

3) wycofania zgody na jego udział w posiedzeniach Komitetu, udzielonej przez Prezesa Rady Ministrów lub przez Przewodniczącego Komitetu,

4) złożenia rezygnacji z udziału w posiedzeniach Komitetu.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 kwietnia 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »