reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Opłaty za badania i certyfikację oraz weryfikację są ustalane w cennikach stanowiących ofertę akredytowanego laboratorium badawczego lub akredytowanej jednostki certyfikującej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

2. Ustalane opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają również kwotę podatku od towarów i usług.

§ 2.
Opłata za badania lub certyfikację nie obejmuje kosztów delegacji służbowych, które obciążają wnioskodawcę na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących zasad wypłacania diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.
§ 3.
1. Kierownik akredytowanej jednostki certyfikującej lub akredytowanego laboratorium badawczego ustala cenniki, o których mowa w § 1.

2. Wysokość opłat ujętych w cennikach, o których mowa w § 1, może podlegać okresowej aktualizacji, nie częściej niż raz na sześć miesięcy, na zasadach i w trybie przewidzianym dla ich ustalenia.

3. W przypadku równoczesnego wykonywania badań, przeprowadzania procesu certyfikacji, weryfikacji deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wyrobów o zbliżonych rozwiązaniach technicznych dostarczonych przez tego samego wnioskodawcę, opłata za badania, certyfikację lub weryfikację ulega zmniejszeniu stosownie do poniesionych kosztów.

4. W przypadku przeprowadzenia badań, certyfikacji lub weryfikacji na podstawie dokumentów wystawionych w języku obcym albo w razie konieczności sporządzenia w języku obcym sprawozdań, opłata za badania, certyfikację lub weryfikację może być zwiększona z tytułu dodatkowych kosztów związanych z koniecznością dokonania tłumaczeń, nie więcej niż o 30%.

5. Wysokość opłat pobieranych za weryfikację nie może przekroczyć 10% wszystkich kosztów ponoszonych przez dostawcę przeprowadzającego certyfikację danego typu wyrobów na znak bezpieczeństwa.

Rozdział 2

Sposób ustalania opłat za certyfikację wyrobów

§ 4.

Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację wyrobów stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopień skomplikowania wyrobu lub programu oceny,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 5.
1. Przy ustalaniu opłaty za certyfikację obowiązkową i dobrowolną wyrobów uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów procesu certyfikacji,

2) sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania przez dostawców wydanych certyfikatów.

2. Na sumę kosztów procesu certyfikacji składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych,

3) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz przygotowania decyzji certyfikacyjnej i wystawienia certyfikatu,

4) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki certyfikującej.

Rozdział 3

Sposób ustalania opłat za weryfikację

§ 6.

Podstawę do określenia wysokości opłaty za weryfikację stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonywanej czynności,

2) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

3) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 7.
1. Przy ustalaniu opłaty za weryfikację uwzględnia się uzasadnione koszty poszczególnych etapów procesu weryfikacji.

2. Na sumę kosztów procesu weryfikacji składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) przeprowadzenia analizy dokumentacji i wystawienia świadectwa weryfikacji,

3) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki certyfikującej.

Rozdział 4

Sposób ustalania opłat za certyfikację systemów jakości

§ 8.

Podstawę do określenia wysokości opłaty za certyfikację systemów jakości stanowią w szczególności:

1) model systemu jakości objętego wnioskiem o udzielenie certyfikatu,

2) wielkość i struktura organizacyjna wnioskodawcy,

3) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 9.
1. Przy ustalaniu opłaty za certyfikację systemów jakości uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów systemu certyfikacji,

2) sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania certyfikatów przez audity nadzoru planowane i dodatkowe.

2. Na sumę kosztów procesu certyfikacji systemów jakości składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, identyfikacji dostawcy, rejestracji wniosku oraz przygotowywania i wystawienia potwierdzenia (opłata wstępna),

2) wykonywania prac organizacyjno-administracyjnych,

3) przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z procedurą jednostki certyfikującej i wystawienia certyfikatu,

4) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki certyfikującej.

Rozdział 5

Sposób ustalania opłat za certyfikację auditorów

§ 10.

Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację auditorów stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

2) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 11.
1. Przy ustalaniu opłaty za certyfikację auditorów uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów procesu certyfikacji auditorów,

2) sprawowania nadzoru nad działalnością auditorów przez przeglądy zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Na sumę kosztów procesu certyfikacji auditorów składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) wykonywania prac organizacyjno-administracyjnych,

3) przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z procedurą jednostki certyfikującej i wystawienia certyfikatu auditora,

4) wydania opinii przez komitet techniczny.

Rozdział 6

Sposób ustalania opłat za badania

§ 12.

1. Opłaty za badania laboratoryjne dla potrzeb certyfikacji lub weryfikacji różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych badań.

2. Podstawę do określenia wysokości opłat za badania wyrobów stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopień skomplikowania wyrobu lub programu badania,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy laboratorium badawczego.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 13.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 17 maja 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama