reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 11 marca 2002 r.

w sprawie świadectwa służby oraz opinii służbowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe dane, które należy podać w świadectwie służby oraz opinii służbowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2.
1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w dniu, w którym następuje zwolnienie, wydaje się: .

1) świadectwo służby, zwane dalej „świadectwem”,

2) opinię służbową – na jego wniosek, zwaną dalej „opinią”.

2. Jeżeli wydanie świadectwa lub opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe, funkcjonariuszowi doręcza się je za pośrednictwem poczty nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego zwolnienia.

3. Świadectwo lub opinię wydaje właściwy przełożony funkcjonariusza.

§ 3.
1. W świadectwie zamieszcza się dane personalne i informacje o funkcjonariuszu dotyczące w szczególności:

1) okresu służby,

2) ostatnio zajmowanego stanowiska,

3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby,

4) zajęcia uposażenia,

5) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego,

6) liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy.

2. Na żądanie funkcjonariusza w świadectwie służby zamieszcza się informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz uzyskanych kwalifikacjach.

3. Wzór świadectwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Na wniosek funkcjonariusza jego przełożony wydaje opinię na podstawie danych zawartych w aktach osobowych funkcjonariusza.

2. W opinii funkcjonariusza zamieszcza się w szczególności:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,

2) informacje o okresie i przebiegu służby,

3) charakterystykę kwalifikacji zawodowych,

4) ogólne określenie zakresu powierzonych obowiązków i sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych,

5) osiągnięcia służbowe, uzyskane nagrody i wyróżnienia,

6) naruszenia dyscypliny oraz wymierzone i niezatarte kary dyscyplinarne,

7) przyczynę i podstawę prawną rozwiązania stosunku służbowego,

8) pouczenie o przysługującym prawie złożenia odwołania od opinii,

9) stanowisko i podpis wydającego opinię.

3. Wzór opinii służbowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Funkcjonariusz może żądać sprostowania świadectwa lub odwołać się od opinii, w terminie 7 dni, do wyższego przełożonego, za pośrednictwem przełożonego, który je wydał.

2. W przypadku uwzględnienia sprostowania lub odwołania wydaje się funkcjonariuszowi nowe świadectwo w ciągu 7 dni, opinię zaś w ciągu 14 dni od dnia złożenia sprostowania lub odwołania.

3. W razie odmownego załatwienia żądania sprostowania lub odwołania przełożony funkcjonariusza wraz ze stanowiskiem i aktami osobowymi przesyła je do wyższego przełożonego.

4. Wyższy przełożony może zmienić, uzupełnić lub przekazać przełożonemu funkcjonariusza do ponownego rozpatrzenia żądanie sprostowania lub odwołania.

5. Odmowa załatwienia żądania sprostowania świadectwa lub odwołania od opinii przez wyższego przełożonego wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 marca 2002 r. (poz. 319)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama