| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 2002 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 2002 r. (poz. 521)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ

§ 1. 1. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej, zwany dalej „Głównym Inspektoratem", obsługuje Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Głównym Inspektorem", i działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz niniejszego statutu.

2. Główny Inspektorat działa zgodnie z zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami Głównego Inspektora oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor przy pomocy swoich zastępców i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1 ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu do załatwiania spraw, w tym do podejmowania decyzji, w imieniu Głównego Inspektora.

§ 3. Główny Inspektor może tworzyć komisje lub zespoły, o charakterze stałym lub doraźnym, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, zakres zadań, nazwę, skład osobowy i tryb działania.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów,

2) Biuro Prawne i Ochrony Konsumentów,

3) Biuro Głównego Inspektora.

2. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą również laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji Handlowej.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »