| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 8 maja 2002 r.

w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorów weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów.

Na postawie art. 14 ust. 14 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Towar zgłasza się do weterynaryjnej kontroli granicznej przez złożenie wypełnionego weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy.
§ 2.
1. Osoba zgłaszająca zwierzęta do weterynaryjnej kontroli granicznej wypełnia części weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy, dotyczące:

1) nazwy przejścia granicznego,

2) gatunku zwierzęcia, z podaniem kodu PCN,

3) państwa i regionu pochodzenia zwierząt,

4) wielkości partii, z wyszczególnieniem liczby zwierząt lub liczby opakowań, lub liczby pojemników,

5) kategorii użytkowej zwierząt,

6) numeru oryginału świadectwa zdrowia i innych dokumentów towarzyszących,

7) deklarowanego przeznaczenia celnego,

8) miejsca przeznaczenia zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy odbiorcy, adresu odbiorcy i państwa przeznaczenia,

9) imienia i nazwiska oraz podpisu osoby zgłaszającej zwierzęta do weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Wzór weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla zwierząt, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Osoba zgłaszająca produkty do weterynaryjnej kontroli granicznej wypełnia części weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy, dotyczące:

1) nazwy przejścia granicznego weterynaryjnej kontroli granicznej,

2) państwa pochodzenia produktów,

3) państwa wysyłki produktów,

4) imienia i nazwiska lub nazwy wysyłającego produkty,

5) imienia i nazwiska lub nazwy odbiorcy produktów,

6) adresu odbiorcy (zakładu) produktów,

7) państwa przeznaczenia produktów,

8) deklarowanego przeznaczenia celnego,

9) środków transportu, ze wskazaniem rodzaju i numeru środka transportu oraz numeru pieczęci lub plomby,

10) rodzaju produktów, z podaniem kodu PCN, rodzaju konserwacji, liczby opakowań jednostkowych, wagi brutto i netto opakowania jednostkowego oraz całkowitej liczby opakowań ich wagi brutto i netto,

11) przewidywanego czasu przywozu produktów na przejście graniczne, numeru, daty i miejsca wydania świadectwa zdrowia oraz organu, który wydał świadectwo zdrowia,

12) imienia, nazwiska i podpisu osoby zgłaszającej produkty do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz daty wypełnienia wskazanych części weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy.

2. Wzór weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla produktów, o którym mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
Weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy wypełnia się w sposób czytelny, drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.
§ 5.
Osoba zgłaszająca towar do weterynaryjnej kontroli granicznej składa, z zastrzeżeniem § 6, weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) do granicznego lekarza weterynarii z właściwego przejścia granicznego, przez które towary będą przewożone, łącznie z informacją, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 oraz art. 12 ust. 2 pkt 4, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.
§ 6.
Weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy może być przesłane do granicznego lekarza weterynarii z właściwego przejścia granicznego, za pomocą faksu, pod warunkiem że oryginał tego świadectwa zostanie przedstawiony nie później niż w dniu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Załącznik 1. [WZÓR RZECZPOSPOLITA POLSKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 maja 2002 r. (poz. 523)

Załącznik nr 1

WZÓR
RZECZPOSPOLITA POLSKA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR RZECZPOSPOLITA POLSKA]

Załącznik nr 2

WZÓR
RZECZPOSPOLITA POLSKA

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »