| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 maja 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu składów celnych lub działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 9a oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Skład celny lub działalność w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej prowadzi się na terenie:

1) ogrodzonym, z kontrolowanymi miejscami wejścia i wyjścia,

2) skanalizowanym i wolnym od szkodliwych zanieczyszczeń oraz uciążliwych zapachów,

3) z drogami o nawierzchni utwardzonej i gładkiej.

§ 2.
1. W składach celnych oraz w obiektach znajdujących się w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, w których prowadzona jest działalność w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej, należy zapewnić:

1) osobne pomieszczenia do wyładunku towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i towarów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,

2) pomieszczenia lub chłodnie do składowania towarów wymagających przechowywania w obniżonej temperaturze,

3) osobne pomieszczenia dla towarów, których przywożenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione, zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, w przypadku przechowywania tego rodzaju towarów,

4) pomieszczenia produkcyjne spełniające wymagania weterynaryjne określone dla poszczególnych rodzajów działalności, jeśli tego rodzaju działalność będzie prowadzona,

5) pomieszczenie do przechowywania środków myjących i odkażających oraz sprzętu do mycia i odkażania,

6) pomieszczenie ekspedycyjne, wyposażone w urządzenia zabezpieczające towary przed zanieczyszczeniem,

7) pomieszczenia dla inspektorów przeprowadzających kontrole weterynaryjne, włącznie z szatniami przepustowymi.

2. Układ pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, oraz pomieszczeń lub chłodni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinien uniemożliwiać kontakt poszczególnych partii towarów między sobą, mogący spowodować pogorszenie jakości tych towarów.

§ 3.
Zwalczanie gryzoni w składach celnych oraz na terenach i w pomieszczeniach w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, w których prowadzona jest działalność w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej, prowadzi się na podstawie sporządzonego programu zwalczania gryzoni oraz planu miejsc wyłożenia rodentycydów.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »