| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 22 maja 2002 r.

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia regulują:

1) wymagane wyposażenie techniczne przy obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych lub innych urządzeń, wykorzystujących substancje kontrolowane,

2) wymagane wyposażenie techniczne przy odzysku zużytych substancji kontrolowanych, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania,

3) wymagane minimalne kwalifikacje, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na:

a) obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystujących substancje kontrolowane, odzysku tych substancji, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania,

b) niszczeniu substancji kontrolowanych lub produktów je zawierających,

c) unieszkodliwianiu odpadów zawierających substancje kontrolowane, z wyjątkiem zużytych opakowań,

d) wytwarzaniu produktów przy użyciu substancji kontrolowanych.

§ 2.
1. Prowadzący działalność, polegającą na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wykorzystujących substancje kontrolowane, odzysku tych substancji, ich recyklingu i regeneracji oraz przekazywaniu do ponownego stosowania, wykonuje swoje prace z wykorzystaniem wyposażenia technicznego pracującego w układach zamkniętych, uniemożliwiających przedostawanie się substancji kontrolowanych do środowiska.

2. Wymagane wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, obejmuje:

1) urządzenie do odzysku substancji kontrolowanej,

2) zbiornik ciśnieniowy, odrębny dla każdego rodzaju substancji kontrolowanej,

3) urządzenie do sprawdzania szczelności urządzeń lub instalacji wykorzystujących substancje kontrolowane.

3. Prowadzący recykling substancji kontrolowanych dodatkowo jest obowiązany posiadać urządzenie do oczyszczania tych substancji, w tym metodą filtracji lub osuszania.

4. Prowadzący regenerację substancji kontrolowanych i przekazujący je do ponownego stosowania jest obowiązany posiadać dodatkowo urządzenie do ich oczyszczania, z wykorzystaniem procesów filtracji, osuszania, destylacji i procesów chemicznych lub innych, umożliwiających przywrócenie substancjom pierwotnych parametrów technicznych.

§ 3.
Prowadzący działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, jest obowiązany posiadać:

1) wiedzę dotyczącą:

a) przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz ochrony środowiska,

b) budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, w tym umiejętności czytania ich schematów,

c) wymagań w zakresie obsługi, konserwacji i naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz dokumentowania tych czynności,

d) czynników chłodniczych, ich rodzajów i właściwości z punktu widzenia bezpieczeństwa, oraz sposobów wykrywania i zapobiegania przeciekom tych czynników z instalacji i urządzeń,

e) metod i systemów odzysku, recyklingu oraz regeneracji czynników chłodniczych,

2) praktyczne umiejętności w zakresie odzysku substancji kontrolowanych z urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

§ 4.
Prowadzący działalność polegającą na:

1) niszczeniu substancji kontrolowanych lub produktów je zawierających,

2) unieszkodliwianiu odpadów zawierających substancje kontrolowane, z wyjątkiem zużytych opakowań,

jest obowiązany posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach dotyczących gospodarowania odpadami.

§ 5.
Prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktów przy użyciu substancji kontrolowanych jest obowiązany posiadać wiedzę dotyczącą:

1) przepisów prawnych o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową,

2) przepisów prawnych z zakresu emisji substancji kontrolowanych do powietrza oraz gospodarki odpadami.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »