| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Policjant skierowany do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą, w okresie odbywania nauki, otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne, w wysokości i na warunkach obowiązujących na ostatnio zajmowanym przez niego stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość, z zastrzeżeniem § 2 i 3.
§ 2.
Policjantowi, o którym mowa w § 1, z tytułu odbywania nauki za granicą przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów i innych wydatków w wysokości i na warunkach ustalonych dla zagranicznych podróży służbowych policjantów, określonych w odrębnych przepisach.
§ 3.
1. Na pisemny wniosek uprawnionego policjanta uposażenie oraz inne należności pieniężne wypłaca się osobie przez niego upoważnionej.

2. Uposażenie oraz inne należności pieniężne mogą być wypłacane na wskazany przez policjanta rachunek bankowy, na warunkach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

3. Wypłaty uposażenia oraz innych należności pieniężnych dokonuje jednostka organizacyjna Policji właściwa dla miejsca pełnienia służby policjanta, odpowiednio w terminach obowiązujących dla wypłaty uposażenia zasadniczego i dodatków o charakterze stałym oraz w terminach płatności innych należności pieniężnych, określonych w przepisach w sprawie warunków ich otrzymywania, lub w terminach wynikających z porozumienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą (Dz. U. Nr 115, poz. 1213).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »