reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Koszty wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez strażaka w okresie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „szkołami”, ustala się jako sumę:

1) dziennych stawek pieniężnych norm wyżywienia strażaka w okresie nauki,

2) wartości przedmiotów umundurowania wydanych strażakowi w okresie nauki.

2. Okres nauki w szkołach, który nie obejmuje urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności, określa komendant szkoły, w której strażak lub absolwent odbywał naukę.

3. Wysokość kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania ustala się według stawek obowiązujących odpowiednio w dniu:

1) zwolnienia strażaka ze służby,

2) w którym upłynął 3-miesięczny termin na podjęcie przez absolwenta szkoły służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej albo służby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3, pomniejsza się o 1/5 za każdy rok służby odbytej przez strażaka po ukończeniu szkoły. Jeżeli w roku, w którym następuje ustalenie kwoty należności podlegającej zwrotowi, okres służby przekracza 6 miesięcy, okres ten uznaje się za pełny rok służby.

§ 2.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej informuje na piśmie właściwego komendanta szkoły o zwolnieniu absolwenta szkoły ze służby w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zwolnieniu ze służby lub niepodjęciu przez absolwenta szkoły, w terminie 3 miesięcy od ukończenia nauki w szkole, służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej albo służby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
§ 3.
Komendant szkoły ustala w decyzji, kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania podlegającą zwrotowi oraz termin zwrotu tej kwoty.
§ 4.
Komendant szkoły może w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek strażaka zobowiązanego do zwrotu kosztów wyżywienia i umundurowania, ustalić w decyzji zwrot tych kosztów w ratach.
§ 5.
Zwolnienie z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej może nastąpić w decyzji, na pisemny wniosek strażaka, w przypadkach:

1) orzeczenia w stosunku do strażaka, przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, trwałej niezdolności do służby lub

2) gdy nie istnieje możliwość zapewnienia strażakowi służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej albo służby lub pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

§ 6.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwolnić z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, strażaka, który zgłosił pisemne żądanie zwolnienia ze służby oraz złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku zwrotu tych kosztów, w związku z uzyskaniem mandatu posła lub senatora, powołaniem do innej służby państwowej albo objęciem funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego, organizacjach samorządowych, związkowych lub społecznych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama