reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wielkości mnożników offsetowych:

1) dla zobowiązań offsetowych bezpośrednich – określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2) dla zobowiązań offsetowych pośrednich – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

3) stosowane w przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem gospodarki lub względami bezpieczeństwa i obronności państwa – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Do jednego zobowiązania offsetowego stosuje się jeden mnożnik, chyba że zakres przedmiotu tego zobowiązania pozwala na zastosowanie więcej niż jednego mnożnika.

2. Stosowanie więcej niż jednego mnożnika w jednym zobowiązaniu offsetowym nie może prowadzić do kumulacyjnego ich stosowania.

§ 3.
Zaliczając na poczet wartości umowy offsetowej wartość zobowiązań offsetowych wykonanych z umów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się mnożniki od 0,5 do 0,85 wielkości odpowiadających im przedmiotowo mnożników offsetowych.
§ 4.
Ustala się dopuszczalny limit udziału zagranicznych materiałów i komponentów w przedsięwzięciu będącym zobowiązaniem offsetowym w wysokości 80% wartości takiego zobowiązania.
§ 5.
1. Jeżeli wartość udziału materiałów i komponentów dostarczonych przez zagranicznego dostawcę do wykonania zamówienia w ramach umowy offsetowej jest mniejsza od 20% całkowitej wartości zamówienia, to do rozliczenia zobowiązania offsetowego przyjmuje się 100% wartości zamówienia.

2. Jeżeli wartość udziału materiałów i komponentów dostarczonych przez zagranicznego dostawcę do wykonania zamówienia w ramach umowy offsetowej jest równa lub większa od 20% całkowitej wartości zamówienia, to do rozliczenia zobowiązania offsetowego przyjmuje się wartość zamówienia pomniejszoną o wartość elementów dostarczonych przez zagranicznego dostawcę.

§ 6.
1. Zaliczanie wartości zobowiązań z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, następuje na podstawie wniosku składanego przez zagranicznego dostawcę ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, powinien zawierać:

1) określenie offsetobiorcy,

2) przedmiot zobowiązania,

3) wartość nominalną oraz proponowane mnożniki,

4) termin realizacji zobowiązania.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację zobowiązania.

4. Wniosek stanowi część oferty offsetowej zagranicznego dostawcy i jest przedmiotem rokowań związanych z zawarciem umowy offsetowej.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej i wielkości mnożników dla zobowiązań offsetowych bezpośrednich i pośrednich (Dz. U. Nr 66, poz. 792).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


Załącznik 1. [MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lipca 2002 r. (poz. 907)

Załącznik nr 1

MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH

Przedmiot zobowiązania

Mnożniki

1. Inwestycje kapitałowe i rzeczowe:

0,7 – 1,9

1) zakup od Skarbu Państwa udziałów lub akcji,

1,1 – 1,6

2) wniesienie wkładu pieniężnego do spółki,

1,1 – 1,9

3) wniesienie aportu rzeczowego.

0,7 – 1,3

2. Inwestycje niematerialne:

0,9 – 2,0

1) przekazanie technologii i know-how związanej z produkcją:

1,2 – 2,0

a) broni strzeleckiej i amunicji,

1,7 – 2,0

b) broni pancernej i zmechanizowanej,

1,2 – 1,5

c) sprzętu lotniczego,

1,8 – 2,0

d) sprzętu elektronicznego i optoelektronicznego.

1,9 – 2,0

e) jednostek pływających,

1,4 – 1,8

f) urządzeń zabezpieczenia logistycznego.

1,2 – 1,4

2) przekazanie licencji związanej z produkcją:

0,9 – 1,7

a) broni strzeleckiej i amunicji,

1,5 – 1,7

b) broni pancernej i zmechanizowanej,

0,9 – 1,3

c) sprzętu lotniczego,

1,5 – 1,7

d) sprzętu elektronicznego i optoelektronicznego,

1,6 – 1,7

e) jednostek pływających,

1,1 – 1,3

f) urządzeń zabezpieczenia logistycznego,

0,9 – 1,1

3) udział w programie modernizacji przedmiotu dostawy (zakupionego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego).

1,5 – 2,0

3. Bezpośredni zakup wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług:

0,5 – 2,0

1) związanych z przedmiotem dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego,

1,0 – 2,0

2) niezwiązanych z przedmiotem dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego:

0,5 – 2,0

a) związanych z produkcją broni strzeleckiej i amunicji,

1,6 – 2,0

b) związanych z produkcją broni pancernej i zmechanizowanej,

1,5 – 1,9

c) związanych z produkcją sprzętu lotniczego,

1,7 – 2,0

d) związanych z produkcją sprzętu elektronicznego i optoelektronicznego.

1,8 – 2,0

e) związanych z produkcją jednostek pływających,

1,1 – 1,7

f) związanych z produkcją zabezpieczenia logistycznego.

0,5 – 1,3

 

4. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego i wdrożeń (B+R+W):

1,0 – 2,0

1) udział bffsetobiorcy w programie międzynarodowym:

1,0 – 2,0

a) lotniczym.

1,8 – 2,0

b) innym,

1,0 – 1,7

2) udział kapitałowy zagranicznego dostawcy w pracy B+R realizowanej przez offsetobiorcę,

1,0 – 2,0

3) wdrożenie polskiego opracowania ( np. utworzenie spółki typu Venture Capital).

1,0 – 2,0

5. Promocja eksportu towarów produkowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

0,5 – 1,5

1) sprzedaż towarów wyprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem własnej sieci marketingowej,

0,5 – 1,5

2) wsparcie marketingowe i promocyjne dla eksportu polskich wyrobów na rynkach trzecich,

0,5 – 1,2

3) inne działania niewymienione w punktach 1 i 2.

0,5 – 1,2

6. Szkolenie:

0,5 – 1,1

1) związane z przekazaniem technologii lub know-how,

0,7 – 1,1

2) związane z zakupionym uzbrojeniem lub sprzętem wojskowym.

0,9 – 1,1

3) inne.

0,5 – 0,9

7. Inne dziedziny niewyszczególnione w 1 – 6.

0,5 – 2,0

 

Załącznik 2. [MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH POŚREDNICH]

Załącznik nr 2

MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH POŚREDNICH

Przedmiot zobowiązania

Mnożniki

1. Inwestycje kapitałowe i rzeczowe:

0,7 – 1,9

1) zakup od Skarbu Państwa udziałów lub akcji,

1,1 – 1,6

2) wniesienie wkładu pieniężnego do spółki,

1,4 – 1,9

3) wniesienie aportu rzeczowego.

0,7 – 1,3

2. Inwestycje niematerialne:

0,9 – 2,0

1) przekazanie nowoczesnych technologii i know-how:

0,9 – 2,0

a) w przemyśle hutnictwa, żelaza i stali,

1,5 – 1,8

b) w przemyśle elektromaszynowym,

1,4 – 1,7

c) w przemyśle motoryzacyjnym,

1,2 – 1,5

d) w przemyśle chemicznym.

1,9 – 2,0

e) w przemyśle taboru szynowego,

0,9 – 1,2

f) w przemyśle farmaceutycznym.

1,9 – 2,0

g) w przemyśle lekkim,

0,9 – 1,1

h) w przemyśle elektronicznym,

1,5 – 2,0

i) w przemyśle stoczniowym,

1,5 – 2,0

j) w dziedzinie informatyki,

1,9 – 2,0

k) w innych sektorach,

0,9 – 1,1

2) przekazanie nowoczesnych licencji:

0,9 – 1,7

a) w przemyśle hutnictwa, żelaza i stali,

1,4 – 1,7

b) w przemyśle elektromaszynowym,

1,2 – 1,5

c) w przemyśle elektronicznym,

1,2 – 1,5

d) w przemyśle motoryzacyjnym,

1,1 – 1,3

e) w przemyśle stoczniowym,

1,1 – 1,3

f) w przemyśle chemicznym,

1,5 – 1,7

g) w przemyśle taboru szynowego,

0,9 – 1,1

h) w przemyśle farmaceutycznym,

1,4 – 1,7

i) w przemyśle lekkim,

0,9 – 1,1

j) w dziedzinie informatyki

1,5 – 1,7

k) w innych sektorach.

0,9 – 1,1

 

3) bezpośredni zakup wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług:

0,5 – 1,8

a) w przemyśle hutnictwa, żelaza i stali,

1,5 – 1,8

b) w przemyśle elektromaszynowym,

1,6 – 1,8

c) w przemyśle elektronicznym,

1,6 – 1,8

d) w przemyśle motoryzacyjnym,

1,2 – 1,4

e) w przemyśle stoczniowym,

1,2 – 1,4

f) w przemyśle chemicznym,

1,2 – 1,4

g) w przemyśle taboru szynowego,

1,1 – 1,3

h) w przemyśle farmaceutycznym,

1,3 – 1,6

i) w przemyśle lekkim,

0,9 – 1,1

j) w dziedzinie informatyki

1,5 – 1,8

k) w innych sektorach.

0,5 – 1,1

3. Rozwój potencjału B + R + W:

1,0 – 2,0

1) udział offsetobiorcy w programie międzynarodowym,

1,0 – 2,0

2) udział kapitałowy zagranicznego dostawcy w pracy B+R realizowanej przez offsetobiorcę,

1,0 – 2,0

3) wdrożenie polskiego opracowania ( np. utworzenie spółki typu Venture Capital).

1,0 – 2,0

4. Promocja eksportu towarów produkowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

0.5 – 1,5

1) sprzedaż towarów wyprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem własnej sieci marketingowej,

0,5 – 1,5

2) wsparcie marketingowe i promocyjne dla eksportu polskich wyrobów na rynkach trzecich,

0,5 – 1,2

3) inne działania niewymienione w punktach 1 i 2.

0,5 – 1,2

5. Szkolenia:

0,5 – 1,1

1) związane z przekazaniem technologii lub know-how.

0,7 – 1,1

2) inne.

0,5 – 0,9

6. Inne dziedziny niewyszczególnione w 1 – 5.

0,5 – 2,0

 

Załącznik 3. [MNOŻNIKI OFFSETOWE STOSOWANE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH INTERESEM GOSPODARKI LUB WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA l OBRONNOŚCI PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

MNOŻNIKI OFFSETOWE STOSOWANE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH INTERESEM GOSPODARKI LUB WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA l OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Przypadki, w których mogą być zastosowane mnożniki offsetowe w przedziale 2,0 – 5,0

Mnożniki

1. Przekazanie nowoczesnej technologii, poparte perspektywicznymi zamówieniami, w wyniku czego nastąpi, w ramach tej samej umowy offsetowej, uruchomienie produkcji w oparciu o tę technologię.

3 – 5

2. Udział w modernizacji lub restrukturyzacji sektora przemysłu obronnego, poprzez inwestycje kapitałowe, w wyniku czego nastąpi znaczący wzrost produkcji eksportowej oraz miejsc pracy.

2 – 4

3. Przekazanie technologii wraz z wyłącznością na perspektywiczną produkcję i zbyt na rynku zagranicznym.

2 – 5

4. Bezpłatne i bezzwrotne przekazanie jednostce budżetowej, dla której zostało zakupione uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, a którego dostawa podlega offsetowi, wyposażenia do jego eksploatacji i dokumentacji technicznej umożliwiającej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zakupionego uzbrojenia lub sprzętu wojskowego oraz jego utrzymanie w zdatności technicznej.

2 – 4

5. Przekazanie jednostce badawczo-rozwojowej lub polskiej uczelni oprogramowania lub innego nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego działalność tego podmiotu w zakresie projektowania, produkcji lub zarządzania.

2 – 3

6. Zlecenie jednostce badawczo-rozwojowej lub polskiej uczelni, w ramach zadań realizowanych we wspólnym programie B+R+W, pakietu prac prowadzących do szybkiego rozwoju dziedziny nauki dotychczas słabo w Polsce rozpoznanej, w wyniku czego nastąpi znaczne zwiększenie potencjału badawczego i wytwórczego.

2 – 5

7. Zlecenie jednostce badawczo-rozwojowej lub polskiej uczelni, w ramach zadań realizowanych we wspólnym programie B+R+W, strategicznego dla programu zadania, dającego gwarancję polskim przedsiębiorstwom podjęcia produkcji wyrobu opracowanego w ramach tego zadania.

2 – 4

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama