| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 sierpnia 2002 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. Nr 111, poz. 1315).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 sierpnia 2002 r. (poz. 1195)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

§ 1. Główny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

2. Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.

§ 3. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Departament Przeciwepidemiczny;

2) Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Departament Higieny Środowiska;

4) Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

5) Departament Organizacyjno-Prawny;

6) Departament Ekonomiczno-Administracyjny.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »