| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 6

do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 19 grudnia 1997 r. został sporządzony w Warszawie Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

Przekład

PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 6

do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu

Przedstawiciele Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii (nazywani dalej Stronami),

biorąc pod uwagę umowę o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, a w szczególności postanowienia artykułu 5, oraz umowę o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, w szczególności postanowienia Protokołu 21,

mając na względzie Deklarację Premierów, sporządzoną dnia 12 września 1997 r. w Portorož, Republika Słowenii,

potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków,

uznając, że niniejszy Protokół dodatkowy będzie sprzyjać intensyfikacji wzajemnie korzystnych stosunków handlowych między nimi oraz wnosić istotny wkład do procesu integracji europejskiej,

zgodnie z postanowieniami artykułów 34, 35, 37 i 39 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Protokoły 111), 121), 131) i 212) do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu oraz załączniki do nich zostaną uchylone i zastąpione nowymi Protokołami 11, 12, 13 i 21 i załącznikami do nich, które stanowią integralną część niniejszego Protokołu dodatkowego.

Artykuł 2

Niniejszy Protokół dodatkowy stanowi integralną część Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 3

1. Niniejszy Protokół dodatkowy wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron o wypełnieniu niezbędnych do tego procedur.

2. Depozytariusz notyfikuje wszystkim Stronom wypełnienie procedur niezbędnych dla wejścia w życie niniejszego Protokołu dodatkowego.

3. Jeżeli niniejszy Protokół dodatkowy nie wejdzie w życie dnia 1 kwietnia 1998 r., będzie on stosowany prowizorycznie od tej daty.

Na dowód czego, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół dodatkowy.

Sporządzono w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie wszystkim Stronom.

 

 

1) Umowa o akcesji Republiki Słowenii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Lublanie dnia 25 listopada 1995 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 418 i 419).

2) Umowa o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 149, poz. 1235 i 1236)

PROTOKÓŁ 11

(odnoszący się do artykułu 12)

Wymiana koncesji rolnych między Republiką Czeską i Republiką Słowacką, z jednej strony, a Republiką Słowenii, z drugiej strony

1. Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w załączniku A do niniejszego protokołu zostaną zniesione z dniem 1 kwietnia 1998 r. W przypadku towarów oznaczonych gwiazdką zerowe stawki celne będą stosowane w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku A1. Limity ilościowe określone w załączniku A1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

2. Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w załączniku B do niniejszego protokołu zostaną obniżone do poziomu ustanowionego w tym załączniku z dniem 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem towarów oznaczonych gwiazdką. W tych przypadkach cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku B1 zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 1998 r. – do 40% stawki podstawowej, ale nie więcej niż do poziomu określonego w załączniku B,

– od 1 stycznia 1999 r. – do poziomu określonego w załączniku B.

Limity ilościowe określone w załączniku B1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

3. Cła importowe stosowane w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii wymienionych w załączniku C do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

4. Cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej wymienionych w załączniku D do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

5. Stawki podstawowe, uzgodnione w niniejszym protokole, są stawkami wynikającymi z klauzuli najwyższego uprzywilejowania stosowanymi w momencie faktycznego importu. Cła importowe zawierają cła ad valorem, cła specyficzne i opłaty specyficzne dla towarów.

Wyświetl załącznik

PROTOKÓŁ 12

(odnoszący się do artykułu 12)

Wymiana koncesji rolnych między Republiką Węgierską, z jednej strony, a Republiką Słowenii, z drugiej strony

1. Cła importowe stosowane w Republice Węgierskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Węgierskiej wymienionych w załączniku A do niniejszego protokołu zostaną zniesione z dniem 1 kwietnia 1998 r. W przypadku towarów oznaczonych gwiazdką zerowe stawki celne będą stosowane w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku A1. Limity ilościowe określone w załączniku A1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

2. Cła importowe stosowane w Republice Węgierskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Węgierskiej wymienionych w załączniku B do niniejszego protokołu zostaną obniżone do poziomu ustanowionego w tym załączniku z dniem 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem towarów oznaczonych gwiazdką. W tych przypadkach cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku B1 zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 1998 r. – do 40% stawki podstawowej, ale nie więcej niż do poziomu określonego w załączniku B,

– od 1 stycznia 1999 r. – do poziomu określonego w załączniku B.

Limity ilościowe określone w załączniku B1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

3. Cła importowe stosowane w Republice Węgierskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii wymienionych w załączniku C do niniejszego protokołu zostaną obniżone o 50%, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

4. Cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Węgierskiej wymienionych w załączniku D do niniejszego protokołu zostaną obniżone o 50%, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

5. Stawki podstawowe, uzgodnione w niniejszym protokole, są stawkami wynikającymi z klauzuli najwyższego uprzywilejowania stosowanymi w momencie faktycznego importu. Cła importowe zawierają cła ad valorem, cła specyficzne i opłaty specyficzne dla towarów.

Wyświetl załącznik

PROTOKÓŁ 13

(odnoszący się do artykułu 12)

Wymiana koncesji rolnych między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Republiką Słowenii, z drugiej strony

1. Cła importowe stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w załączniku A do niniejszego protokołu zostaną zniesione z dniem 1 kwietnia 1998 r. W przypadku towarów oznaczonych gwiazdką zerowe stawki celne będą stosowane w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku A1. Limity ilościowe określone w załączniku A1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

2. Cła importowe stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w załączniku B do niniejszego protokołu zostaną obniżone do poziomu ustanowionego w tym załączniku z dniem 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem towarów oznaczonych gwiazdką. W tych przypadkach cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku B1 zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 1998 r. – do 40% stawki podstawowej, ale nie więcej niż do poziomu określonego w załączniku B,

– od 1 stycznia 1999 r. – do poziomu określonego w załączniku B.

Limity ilościowe określone w załączniku B1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

W przypadku towarów oznaczonych podwójną gwiazdką Rzeczpospolita Polska nie będzie stosowała stawek preferencyjnych określonych w tym załączniku do czasu stosowania wyjątkowych środków na podstawie artykułu 14 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu w odniesieniu do tych towarów importowanych z Republiki Czeskiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii i Republiki Słowackiej.

3. Cła importowe stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii wymienionych w załączniku C do niniejszego protokołu zostaną obniżone o 50%, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego, określonego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

4. Cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych w załączniku D do niniejszego protokołu zostaną obniżone o 50%, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

5. Stawki podstawowe, uzgodnione w niniejszym protokole, są stawkami wynikającymi z klauzuli najwyższego uprzywilejowania stosowanymi w momencie faktycznego importu. Cła importowe zawierają cła ad valorem, cła specyficzne i opłaty specyficzne dla towarów.

6. Rzeczpospolita Polska i Republika Słowenii dokonają w drugiej połowie 1998 r. przeglądu rozwoju handlu towarami objętymi niniejszym protokołem. W świetle tego przeglądu Rzeczpospolita Polska i Republika Słowenii rozważą możliwość poprawy postanowień niniejszego protokołu.

Wyświetl załącznik

PROTOKÓŁ 21

(odnoszący się do artykułu 12)

Wymiana koncesji rolnych między Rumunią, z jednej strony, a Republiką Słowenii, z drugiej strony

1. Cła importowe stosowane w Rumunii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Rumunii wymienionych w załączniku A do niniejszego protokołu zostaną zniesione z dniem 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem towarów oznaczonych gwiazdką.

W przypadku towarów oznaczonych pojedynczą gwiazdką zerowe stawki celne będą stosowane w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku A1. Limity ilościowe określone w załączniku A1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

W przypadku towarów oznaczonych podwójną gwiazdką cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 1998 r. – do 30% stawki podstawowej,

– od 1 stycznia 1999 r. – pozostałe cła zostaną zniesione.

2. Cła importowe stosowane w Rumunii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii oraz cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Rumunii wymienionych w załączniku B do niniejszego protokołu zostaną obniżone do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r., z wyjątkiem towarów oznaczonych gwiazdką.

W przypadku towarów oznaczonych pojedynczą gwiazdką cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony w ramach limitu ilościowego określonego w załączniku B1 zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 1998 r. – do 40% stawki podstawowej, ale nie więcej niż do poziomu określonego w załączniku B,

– od 1 stycznia 1999 r. – do poziomu określonego w załączniku B.

Limity ilościowe określone w załączniku B1 zostaną zniesione z dniem 1 stycznia 2000 r.

W przypadku towarów oznaczonych podwójną gwiazdką cła będą stopniowo obniżane przez obie Strony do poziomu określonego w tym załączniku zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 1998 r. – do 30% stawki podstawowej, ale nie więcej niż do poziomu określonego w załączniku B,

– od 1 stycznia 1999 r. – do poziomu określonego w załączniku B.

3. Cła importowe stosowane w Rumunii w odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Słowenii wymienionych w załączniku C do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

4. Cła importowe stosowane w Republice Słowenii w odniesieniu do towarów pochodzących z Rumunii wymienionych w załączniku D do niniejszego protokołu zostaną obniżone, bez limitu ilościowego lub w ramach limitu ilościowego określonego w tym załączniku, do poziomu ustanowionego w tym załączniku, z dniem 1 kwietnia 1998 r.

5. Stawki podstawowe, uzgodnione w niniejszym protokole, są stawkami wynikającymi z klauzuli najwyższego uprzywilejowania stosowanymi w momencie faktycznego importu. Cła importowe zawierają cła ad valorem, cła specyficzne i opłaty specyficzne dla towarów.

Wyświetl załącznik

Wersja obcojęzyczna

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem dodatkowym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 marca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Radv Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »