| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 października 2002 r.

w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166, poz. 1363) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa przeniesienie części poborowych, w tym również absolwentów szkół wyższych, do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, przed ukończeniem przez nich dwudziestu czterech i dwudziestu ośmiu lat życia.
§ 2.
Wojskowi komendanci uzupełnień do dnia 31 grudnia 2002 r. przeniosą do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego poborowych:

1) przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, urodzonych w roku 1980 oraz starszych, którzy:

a) posiadają na wyłącznym utrzymaniu żonę, dzieci, rodziców lub osoby, względem których poborowych obciąża obowiązek alimentacyjny i pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli ich łączny dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy,

b) nie ukończyli szkoły podstawowej lub wykształcenie podstawowe zdobyli z dwuletnim albo większym opóźnieniem bądź ukończyli szkołę specjalną,

c) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od trzech lat;

2) będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy w 2002 r. lub wcześniej ukończyli ostatni rok nauki przewidziany programem jednolitych studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych (uzyskali absolutorium).

§ 3.
1. Poborowych, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich udokumentowanego wniosku w tej sprawie.

2. Poborowych, o których mowa w § 2, przenosi się do rezerwy również w przypadku, jeżeli orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej.

3. Poborowych, o których mowa w § 2, korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich wniosku w sprawie uchylenia decyzji o tym odroczeniu i o przeniesienie do rezerwy.

§ 4.
Przepisów § 2 nie stosuje się do poborowych, którzy zostali skierowani do służby zastępczej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2002 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »