| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przenoszenia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „Szefem”

2) sposób pełnienia służby przez funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji Szefa.

§ 2.
Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji Szefa może nastąpić w przypadku przewidywanego wyznaczenia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe. ,
§ 3.
1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji Szefa następuje przez wydanie rozkazu personalnego.

2. Rozkaz personalny w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji Szefa wydaje się, z urzędu lub na wniosek przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza przenoszonego do dyspozycji, niezwłocznie po podjęciu decyzji co do odwołania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.

3. W rozkazie, o którym mowa w ust. 1, określa się datę, z którą następuje przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji Szefa.

§ 4.
Przy przeniesieniu do dyspozycji uwzględnia się: dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby mianowania na inne stanowisko służbowe.
§ 5.
1. Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji Szefa można wyznaczyć stały zakres obowiązków służbowych.

2. W okresie pozostawania w dyspozycji Szefa funkcjonariusz może zostać:

1) wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych we wskazanej jednostce organizacyjnej, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, w szczególności może zostać wyznaczony do pełnienia, na określonych warunkach, dyżurów;

2) skierowany do odbycia kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

3. Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji Szefa można udzielić urlopu wypoczynkowego i urlopu dodatkowego.

§ 6.
1. Zakres obowiązków służbowych funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji Szefa i wyznaczonego do wykonywania zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, określa, za zgodą Szefa, kierownik tej jednostki organizacyjnej.

2. Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, ustala się w szczególności miejsce i terminy pełnienia dyżurów, sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »