Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzory umundurowania, odzieży specjalnej, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych oraz sposób ich noszenia,

2) charakterystykę przedmiotów umundurowania i odzieży specjalnej,

3) wykaz przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku, dla których jest wymagane zatwierdzenie wzorów i dokumentacji, oraz zasady zatwierdzania,

4) normy umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego

– strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami".

§ 2.
Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne określone rozporządzeniem są prawnie zastrzeżone i mogą być noszone wyłącznie przez strażaka.

Rozdział 2

Wzory umundurowania, odzieży specjalnej, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych oraz sposób ich noszenia

§ 3.

Umundurowanie strażaka składa się z ubiorów: wyjściowego i codziennego, zwanego dalej „służbowym", oraz odzieży specjalnej,

§ 4.
1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego w szczególności są:

1) mundur w kolorze ciemnogranatowym;

2) czapka rogatywka w kolorze ciemnogranatowym z ciemnoniebieskim otokiem;

3) płaszcz zimowy w kolorze ciemnogranatowym;

4) płaszcz letni w kolorze ciemnogranatowym;

5) koszula w kolorze białym;

6) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego w szczególności są:

1) mundur w kolorze ciemnogranatowym;

2) sweter w kolorze czarnym;

3) koszula w kolorze niebieskim;

4) kurtka 3/4 w kolorze czarnym;

5) czapka w kolorze ciemnogranatowym;

6) beret w kolorze czarnym;

7) obuwie, pas i teczka w kolorze czarnym.

2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. W skład umundurowania strażaków wchodzą nakrycia głowy z wizerunkiem orła Straży Pożarnej.

2. Wzory nakryć głowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzór wizerunku orła Straży Pożarnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej w szczególności są:

1) ubranie specjalne dwuczęściowe;

2) ubranie specjalne jednoczęściowe (kombinezon);

3) ubranie koszarowe;

4) rękawice i kominiarka;

5) buty specjalne.

2. Wzory odzieży specjalnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Strażak otrzymuje przedmioty ekwipunku osobistego, a w szczególności:

1) hełm;

2) pas bojowy;

3) zatrzaśnik;

4) toporek strażacki;

5) latarkę;

6) podpinkę linkową;

7) maskę do aparatu oddechowego.

2. Wzory ekwipunku osobistego określają odrębne przepisy.

§ 9.
1. Na umundurowaniu i odzieży specjalnej strażak nosi wizerunek orła, dystynkcje i znaki identyfikacyjne.

2. Wizerunek orła nosi się na:

1) czapkach wyjściowych – z metalu w kolorze złota pokrytego patyną;

2) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach – haftowany nitką w kolorze złotym;

3) kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza sukiennego nadbrygadiera i generała brygadiera – haftowany bajorkiem w kolorze złotym;

4) na guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych i płaszczy sukiennych – w kolorze guzika.

3. Dystynkcje w kolorze złotym nosi się na:

1) czapkach wyjściowych – haftowane bajorkiem;

2) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach, a także na naramiennikach kurtek 3/4, swetrów, na ubraniach specjalnych i koszarowych – haftowane nitką;

3) naramiennikach mundurów, koszul i płaszczy:

a) starszego strażaka i podoficera – z taśmy dystynkcyjnej,

b) aspiranta – haftowane bajorkiem, a naramienniki obszyte taśmą dystynkcyjną,

c) oficera – haftowane bajorkiem.

4. Znaki identyfikacyjne nosi się:

1) emblemat Państwowej Straży Pożarnej – na czapkach kadry dowódczo-sztabowej i czapkach koszarowych oraz na lewych rękawach ubrań specjalnych i koszarowych;

2) identyfikator kadry dowódczo-sztabowej – na wysokości lewej górnej kieszeni ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej ;

3) identyfikator miejscowości – na rękawach ubrań specjalnych i koszarowych pod emblematem Państwowej Straży Pożarnej;

4) identyfikator osobisty – na wysokości lewej górnej kieszeni munduru służbowego, kurtki 3/4 oraz ubrania koszarowego;

5) znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym – na kołnierzu munduru wyjściowego oraz płaszcza sukiennego;

6) znak absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej – pośrodku prawej górnej kieszeni munduru wyjściowego i służbowego, pomiędzy dolnymi krawędziami klapy i kieszeni; znak umieszcza się na podkładce skórzanej w kolorze czarnym.

5. Wzory dystynkcji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

6. Wzory znaków identyfikacyjnych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 10.
1. Strażak pełni służbę w umundurowaniu albo odzieży specjalnej i ekwipunku osobistym.

2. Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być czyste, należycie dopasowane i odprasowane.

3. Poszczególne ubiory strażak nosi w zestawach stosownie do pory roku. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy. W okresie przejściowym nosi się zimowy lub letni zestaw umundurowania.

4. Zestaw ubioru wyjściowego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

5. Zestaw ubioru służbowego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Ubiór wyjściowy nosi się:

1) ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami i odznakami:

a) w dniach świąt państwowych i w Dniu Strażaka,

b) w czasie uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń oraz w czasie ślubowania strażaków,

c) podczas innych uroczystości na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej;

2) ze sznurem galowym i baretkami podczas:

a) uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych,

b) ważniejszych uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wieczorowy,

c) wręczenia aktów nadania stopnia;

3) z baretkami podczas:

a) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach,

b) meldowania się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe;

4) z baretkami można nosić w czasie:

a) pełnienia służby w pomieszczeniach biurowych,

b) wolnym od służby.

2. Ubiór służbowy nosi się podczas:

1) wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pełnienia służby, niewymagających występowania w umundurowaniu wyjściowym lub w odzieży specjalnej;

2) krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

3) raportu służbowego;

4) na polecenie przełożonego.

3. Odzież specjalną nosi się podczas:

1) akcji ratowniczo-gaśniczych;

2) pełnienia służby w podziale bojowym w miejscach zakwaterowania;

3) manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego;

4) pełnienia służby wartowniczej;

5) składania raportu służbowego w warunkach polowych.

4. Strażak w służbie przygotowawczej nosi umundurowanie służbowe w okolicznościach określonych w ust. 1.

§ 12.
Strażakowi zezwala się na noszenie:

1) pasów głównych, pasów bojowych z toporkami, hełmów, butów typu „skutery", trzewików bukatowych, butów oficerskich, bryczesów oraz białych rękawiczek – w pocztach sztandarowych, flagowych oraz w kompaniach honorowych;

2) symbolu żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez strażaka obrządku religijnym;

3) okularów przeciwsłonecznych;

4) elementów strojów regionalnych w czasie udziału w uroczystościach folklorystycznych;

5) insygniów władzy rektorskiej przez rektora i prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;

6) krawata do koszul z krótkim rękawem;

7) czapki służbowej zimowej do ubrania specjalnego dla kadry dowódczo-sztabowej.

§ 13.
Strażakowi zabrania się:

1) noszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność służby;

2) dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania umundurowania;

3) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami odzieży specjalnej lub cywilnej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 12 pkt 1, 4 i 7;

4) wykonywania prac gospodarczych w ubraniu specjalnym.

§ 14.
1. Strażak w stanie spoczynku ma prawo występowania w ubiorze wyjściowym podczas uroczystości organizowanych z okazji:

1) świąt państwowych i Dnia Strażaka;

2) pogrzebów i uroczystości okolicznościowych, takich jak: uroczystości religijne z akcentem pożarniczym, wręczenie sztandaru, oddanie do użytku strażnicy i zjazdy absolwentów;

3) uroczystości osobistych i rodzinnych.

2. Strażak, o którym mowa w ust. 1, może występować w ubiorze wyjściowym według zestawów obowiązujących w chwili jego przejścia w stan spoczynku.

3. Strażak w stanie spoczynku występujący w umundurowaniu jest obwiązany do przestrzegania zasad noszenia umundurowania.

§ 15.
1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia strażaka ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Strażak mianowany na stałe otrzymuje przedmioty umundurowania z odpowiednimi dystynkcjami na własność.

3. Strażak w służbie przygotowawczej nabywa prawo własności przedmiotów umundurowania po upływie okresu ich używalności.

4. Strażakowi, o którym mowa w ust. 3, mogą być wydane przedmioty umundurowania używane, posiadające wartość użytkową. Przedmioty te wydaje się na czas, jaki pozostał do końca ich okresów używalności.

§ 16.
1. Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego wydaje się w naturze.

2. Strażak, który nie może dopasować gotowego przedmiotu umundurowania, otrzymuje tkaninę oraz zwrot kosztów szycia, dodatków krawieckich i materiałów pomocniczych.

3. Normy wydawanych tkanin, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Strażak, który otrzymał gotowe przedmioty umundurowania wymagające wykonania poprawek krawieckich, otrzymuje zwrot kosztów ich wykonania.

5. Okres używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego liczy się od dnia ich wydania użytkownikowi.

6. Okres używalności wizerunku orła, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych jest równy okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których zostały wydane, z wyjątkiem identyfikatora osobistego wydawanego jednorazowo.

§ 17.
1. Strażakowi można wydać przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego oraz dystynkcje przed upływem okresu ich używalności w przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej.

2. W przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej, powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych z przyczyn niezależnych od strażaka, wydaje się nieodpłatnie nowy przedmiot.

3. W przypadkach utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej powstałych z winy strażaka wydaje się na jego wniosek nowy przedmiot, jednakże jest on obowiązany zwrócić równowartość utraconego przedmiotu.

4. W przypadku wydalenia ze służby strażak jest obowiązany uiścić równowartość przedmiotów umundurowania za czas do końca okresu ich używalności według aktualnych tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, określonych w odrębnych przepisach.

§ 18.
Strażakowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego powyżej 6 miesięcy oraz zawieszonemu w czynnościach służbowych przedłuża się okres używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego o czas urlopu lub zawieszenia.
§ 19.
1. Strażak jest obowiązany zwrócić przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego niebędące przedmiotami osobistego użytku:

1) w przypadku ich zużycia;

2) w przypadku zwolnienia ze służby;

3) po upływie okresu ich używalności.

2. Za niezwrócone przedmioty, o których mowa w ust. 1, strażak jest obowiązany uiścić równowartość według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia za czas do końca okresu używalności przedmiotów.

§ 20.
1. Strażaka w służbie stałej lub przygotowawczej przenosi się do służby w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej wraz z posiadanymi przedmiotami umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego.

2. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, pomiędzy którymi następuje przeniesienie strażaka, rozliczają między sobą niezamortyzowaną wartość przedmiotów odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego, za czas do końca okresu używalności, a w przypadku przeniesienia strażaka w służbie przygotowawczej, także umundurowania.

3. Strażak w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby jest obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania niebędące przedmiotami osobistego użytku. Za niezwrócone przedmioty strażaka rozlicza się według zasad, o których mowa w § 17 ust. 4.

4. Przepisów ust. 2 i 3 oraz § 19 nie stosuje się w przypadku śmierci strażaka.

Rozdział 3

Charakterystyka przedmiotów umundurowania i odzieży specjalnej

§ 21.

1. Czapki:

1) wyjściowa (zimowa i letnia) – rogatywka z tkanin gabardynowych w kolorze ciemnogranatowym, z otokiem w kolorze ciemnoniebieskim. Okucie daszków metalowe, w kolorze złotym. Pasek skórzany z klamerką oksydowaną na czarno, zamocowany nad daszkiem za pomocą guzików w kolorze czarnym z wizerunkiem orła. Dwa galony wykonane z taśmy metalizowanej w kolorze złotym, umieszczone w górnej części otoku dla starszych oficerów, jeden galon wykonany jak wyżej dla oficerów młodszych. Dla korpusu aspiranckiego i oficerskiego na denku czapki umieszcza się taśmy metalizowane w kształcie krzyża. Na czołowej części czapki umieszcza się stylizowany wizerunek orła wykonany z metalu w kolorze złotym, a na otoku dystynkcje stopnia służbowego. Dla kobiet kapelusz wykonany z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Na czołowej części kapelusza umieszcza się stylizowany wzór orła i dystynkcje w kolorze złotym wykonane techniką haftu maszynowego nićmi poliestrowymi;

2) służbowa zimowa wykonana z tkaniny gabardynowej w kolorze ciemnogranatowym, daszek wykonany z tkaniny zasadniczej. Wewnątrz czapka wyłożona włókniną puszystą i pikowaną podszewką. Tylna i boczne części czapki do krawędzi daszka wywinięte na zewnątrz z możliwością opuszczenia na uszy. Nad daszkiem naszyty wizerunek orła oraz dystynkcje służbowe w kolorze złotym, wykonane techniką haftu maszynowego nićmi poliestrowymi.

2. Beret, wykonany ze 100% sukna w kolorze czarnym, ma kształt owalny. Główka składa się z czterech części: denka, kwatery przedniej i dwóch kwater tylnych. Kwatera przednia usztywniona jest sztywnikiem i pianką lub watoliną, od części czołowej do końca lewej krawędzi. W bokach beretu wbite są cztery wietrzniki. Wykończenie od strony wewnętrznej podszewką. Dół beretu wykończony jest lamówką ze skóry garbowanej z wciągniętą wewnątrz tasiemką. Pośrodku kwatery przedniej naszyty jest stylizowany wizerunek orła wykonany techniką haftu maszynowego, nićmi poliestrowymi, oraz dystynkcje służbowe.

3. Płaszcze:

1) sukienny wykonany ze 100% sukna, w kolorze ciemnogranatowym z wykładanym kołnierzem i wyłogami, wszytymi naramiennikami, dwoma kieszeniami umieszczonymi po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części, a w pasie wszyte paski z tkaniny zasadniczej do regulacji obwodu. Krój typowy dwurzędowy, dopasowany do wzrostu i obwodu klatki piersiowej. Długość płaszcza powinna być tak dobrana do wzrostu, aby odległość dolnej krawędzi od podstawy – w zależności od wzrostu – wynosiła od 42 cm do 52 cm. Dolne krawędzie rękawów powinny zakrywać rękawy kurtki mundurowej. Guziki płaszcza w kolorze czarnym z wizerunkiem orła;

2) letni z podpinką wykonany z tkaniny elanobawełnianej w kolorze ciemnogranatowym. Krój typowy, jednorzędowy z wykładanym kołnierzem, wyłogami i wszytymi naramiennikami oraz dwoma kieszeniami po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części. W pasie wszyte podtrzymywacze paska, pasek wykonany z tkaniny zasadniczej. Podpinka wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym mocowana na suwak lub guziki. Guziki płaszcza kryte w listwie, a naramienniki zapinane na małe guziki w kolorze czarnym z wizerunkiem orła. Długość płaszcza powinna być tak dobrana do wzrostu, aby odległość dolnej krawędzi od podstawy – w zależności od wzrostu – wynosiła od 42 cm do 52 cm.

4. Kurtka 3/4 z podpinką wykonana z elanobawełny w kolorze czarnym o podwyższonej wodoodporności i przepuszczalności pary wodnej. Wykonana na ocieplaczu z lekkiej włókniny puszystej lateksowanej, jednostronnie pikowanej podszewką. Kurtka zapinana z przodu na dwudzielny zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na napy. Z przodu wykonane dwie kieszenie boczne, skośne. Z lewej strony na wysokości klatki piersiowej kieszeń wpuszczana kryta klapką. Wykrój szyi wykończony tkaniną zasadniczą i dopinanym kołnierzem z dzianiny. W kołnierzu schowany kaptur z tkaniny zasadniczej. Podpinka wykonana z dwustronnie pikowanej podszewką włókniny puszystej lateksowanej.

5. Mundury:

1) wyjściowe (zimowy i letni) wykonane są z tkanin gabardynowych w kolorze ciemnogranatowym. Mundury wyjściowe stanowią komplety składające się z kurtki i spodni, dla kobiet – kurtki i spódnicy:

a) kurtka z wyłożonymi klapami, wszytymi naramiennikami i dwoma rozcięciami z tyłu, dopasowana według wzrostu i obwodu klatki piersiowej. Długość rękawa taka, aby krawędź jego sięgała do nasady kciuka przy opuszczonej ręce,

b) spodnie długie, dopasowane według wzrostu i obwodu pasa. Długość nogawek powinna sięgać z tyłu dolną krawędzią 2–2,5 cm powyżej obcasa, z przodu krawędzie spodni powinny lekko spoczywać na powierzchni obuwia (do załamania kantów). Szerokość nogawek spodni u dołu powinna wynosić w zależności od wzrostu i tęgości 20–25 cm, dwie kieszenie skośne po bokach, jedna z tyłu, krój typowy,

c) spódnica dopasowana według wzrostu, obwodu pasa i bioder. Przód prosty, fałda z tyłu spódnicy zaszyta do jej 3/4 długości. Długość spódnicy według wzrostu, dolna krawędź nie mniej niż 5 cm za kolano;

2) służbowy składa się z 2 części – bluzy olimpijki i spodni, a dla kobiet – spódnicy:

a) bluza olimpijka wykonana z gabardyny w kolorze ciemnogranatowym na podszewce. Zapięcie z przodu na 5 guzików krytych listwą. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na stójce, wyłogi wykładane. Na przodach na wysokości piersi naszyte są kieszenie nakładane z klapami i fałdkami, zapinane na małe guziki marynarkowe. Tył – dwuczęściowy, szew środkowy stebnowany podwójnie. Na szwach barkowych – naramienniki przypinane małymi guzikami marynarkowymi. Rękawy dwuczęściowe, dół rękawów ujęty w mankiet, zapinany na dwa małe guziki. W szwie łączącym rękaw wykonany jest rozporek. Dół bluzy ujęty w pasek, na bokach w dolnej części przodu i tyłu wykonane są zakładki. Lewa część paska zakończona jest przedłużeniem zapinanym na klamerkę przymocowaną do przeciwnego końca paska. Na lewym i prawym przedzie podszewki wykonane są kieszenie wewnętrzne z dwiema wypustkami z tkaniny zasadniczej, zapinane na guziki z zapinką. Zapinki wykonane są z podszewki,

b) spodnie (spódnica) wykonane z tej samej tkaniny, tak samo jak do munduru wyjściowego,

c) spodnie letnie wykonane z gabardyny letniej w kolorze ciemnogranatowym jak do munduru wyjściowego; dla kobiet – spódnica jak do munduru wyjściowego.

6. Sweter służbowy wykonany z dzianiny o składzie 80% wełny i 20% elany i gramaturze 210 g/m2, w kolorze czarnym. Pod szyją wykończony w „serek". Rękawy i dół swetra wykończone ściągaczem. Na rękawach i ramionach naszyte aplikacje z tkaniny elanobawełnianej w kolorze czarnym. Naramienniki wszywane z pochewką na dystynkcje służbowe. Na lewym rękawie naszyta kieszeń z tkaniny takiej jak aplikacje, z haftem „PSP" w kolorze złotym.

7. Krawat wykonany z gładkiej tkaniny w kolorze czarnym ze sztucznego jedwabiu (bez połysku). W dolnej części krawata na wysokości 12 cm haft „PSP" wykonany nićmi w kolorze złotym. Szerokość dolnej części krawata 10 cm, długość powinna umożliwiać zawiązanie na podwójny węzeł.

8. Szaliki (zimowy i letni) wykonane z dzianiny o składzie 80% wełny, 20% elany i gramaturze ~200 g/m2, letni z dzianiny bistorowej o gramaturze ~180 g/m2. Kolor szalików ciemnogranatowy, szerokość 25 cm, długość 120 cm.

9. Rękawiczki (zimowe i letnie) pięciopalcowe, wykonane z gładkiej skóry w kolorze czarnym. Rękawiczki zimowe wewnątrz ocieplane przymocowaną wkładką ocieplającą.

10. Koszule:

1) z długim rękawem – wykonane z tkanin elanobawełnianych w kolorach: niebieskim – służbowa, białym – wyjściowa. Przód koszuli zapinany na guziki w kolorze koszuli, na lewym przedzie naszyta otwarta kieszeń. Na górnej części kieszeni haft „PSP" w kolorze białym. Mankiety koszuli zaokrąglone, zapinane na 1 guzik. Kołnierzyk typowy – długość krawędzi 7 cm;

2) z krótkim rękawem – wykonane z tkanin jak koszule z długim rękawem. Krój kołnierzyka uniwersalny „V", długość 7 cm. Na przodach naszyte kieszenie zapinane klapkami. Na lewej klapce haft „PSP" w kolorze białym. Koszule i kieszenie zapinane na guziki w kolorze koszuli, a na ramionach przyszyte guziki w kolorze czarnym, do przypięcia naramienników.

11. Peleryna przeciwdeszczowa zapinana na suwak kryty listwą zapinaną na rzepy, z kapturem, bez rękawów, wykonana z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze czarnym. Szwy klejone. Długość do kostek. W przedniej części otwory umożliwiające wyciągnięcie rąk.

12. Botki ocieplane wykonane ze skór bukatowych w kolorze czarnym, wykończone na połysk. Cholewki na podszewce z tkaniny ocieplającej, zapinane z boku po wewnętrznej stronie na suwak. Spody gumowe lub z elastycznych tworzyw sztucznych w kolorze czarnym. Dla kobiet – kozaki w kolorze czarnym na podwyższonym obcasie.

13. Półbuty wykonane ze skór bukatowych w kolorze czarnym, wykończone na połysk, sznurowane. Spody półbutów służbowych gumowe lub z elastycznych tworzyw sztucznych, wyjściowych – z tworzywa skóropodobnego, fason prosty. Dla kobiet fason prosty, na podwyższonym obcasie.

14. Sznur galowy, wykonany ze sznurka metalizowanego w kolorze złotym, składa się z warkocza i dodatkowych części pojedynczych w zależności od korpusu. Na pojedynczej części sznurka z przodu umieszczony jest wisiorek w formie stylizowanej prądownicy, a przy sznurze nadbrygadiera – dwa wisiorki.

15. Pasek do spodni ze skór licowych w kolorze czarnym, wykończonych na półmat. Klamra paska z metalu w kolorze złotym, długość dostosowana do obwodu w pasie, szerokość 30 mm.

16. Pas główny wykonany ze skóry blankowej o grubości 3–4 mm w kolorze czarnym. Szerokość pasa 45 mm, długość 1150–1450 mm. Części metalowe pasa wykonane są z metalu w kolorze złotym.

17. Teczka służbowa typu „dyplomatka" o wymiarach 450 x 325 x 100 mm wykonana z materiału typu PCV w kolorze czarnym. Wnętrze teczki posiada trzy kieszenie, wyłożone jest podszewką. Teczka wyposażona jest w uchwyt oraz dwa mechanizmy zamykające.

18. Walizka (torba podróżna) wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 600 g/m2 w kolorze czarnym, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 600 x 400 x 200 mm. Walizka posiada stelaż na dwóch kółkach. Zamknięcie walizki i kieszeni zewnętrznych na zamki błyskawiczne.

19. Pokrowiec na mundur wykonany z tkaniny nieprzemakalnej w kolorze czarnym. W przedniej części na całej długości suwak, a w górnej części otwór umożliwiający wyjęcie haka typowego wieszaka do odzieży. Długość pokrowca powinna umożliwiać zawieszenie w nim kurtki mundurowej bez załamań (85 cm).

20. Ubranie specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej składa się z kurtki, spodni, kurtki ocieplanej i czapki. Wykonane jest z tkaniny poliamidowo-bawełnianej w kolorze czarnym, o składzie 50% bawełna, 50% poliamid:

1) kurtka zapinana w przodzie na pięć guzików krytych listwą. Kołnierz dwuczęściowy wykładany, zapinany pod szyję. Na przodach naszyte dwie kieszenie górne i dwie dolne z patkami zapinanymi na rzep. Rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami z gumą oraz zapinką do regulacji obwodu. Na linii pasa w części plecowej wszyta guma ściągająca. Na ramionach wszyte pagony zapinane na kryty guzik. Wewnątrz kurtki dopięta jest podpinka z włókniny puszystej lub tkaniny bawełnianej. Na plecach kurtki umieszczony napis „STRAŻ", jak na ubraniu koszarowym. Dodatkowo do rękawów dopinane narękawki z taśmami odblaskowymi w kolorze srebrnym. Nad klapką górnej lewej kieszeni naszyta jest taśma samoprzyczepna na identyfikator kadry dowódczo-sztabowej;

2) spodnie z wpuszczonymi kieszeniami skośnymi. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. W przedniej części nogawek wzmocnienie na wysokości kolan. Po bokach nogawek naszyte są kieszenie z patkami zapinanymi na rzep. Nogawki zakończone rozporkami i wszytą gumą pod stopy. Spodnie wykończone paskiem, dodatkowo wyposażone w szelki z tkaniny zasadniczej i gumy szelkowej;

3) kurtka ocieplana włókniną puszystą, jednostronnie pikowaną podszewką. Przód zapinany na zamek błyskawiczny, kryty listwą. Na lewym przedzie naszyta jest kieszeń na wysokości klatki piersiowej, a na prawym przedzie – zestaw uchwytów. Kieszenie dolne podwójne, zapinane patkami. Rękawy kurtki dwuczęściowe, wykończone ściągaczami z tkaniny zasadniczej i gumy. Kurtka posiada kołnierz z możliwością zapięcia w przodzie na rzep oraz kaptur dopinany za pomocą zamka błyskawicznego. W górnej i dolnej części przodów, tyłu oraz górnej części rękawów naszyte są taśmy ostrzegawcze w kolorze żółtym fluorescencyjnym i srebrnym. Na plecach oraz na lewej górnej kieszeni umieszczone napisy „STRAŻ" w kolorze czarnym na żółtym tle. Nad górną lewą kieszenią i na klapce kieszeni naszyte są taśmy samoprzyczepne na dystynkcje i identyfikator kadry dowódczo-sztabowej;

4) czapka dżokejka wykonana jak do ubrania koszarowego.

21. Ubranie koszarowe składa się z kurtki, spodni, kamizelki i czapki. Wykonane jest z tkaniny o ograniczonej palności w kolorze czarnym:

1) kurtka zapinana w przedzie na zamek błyskawiczny, przykryty plisą. Na prawym przedzie kurtki pod karczkiem naszyty jest pasek – szlufka z półkółkiem, poniżej obejma zapinana na taśmę samoprzyczepną, a na lewym – kieszeń. Kołnierz kurtki wykładany, wykonany z tkaniny zasadniczej. Dół kurtki i rękawy wykończone są ściągaczami wykonanymi z tkaniny zasadniczej z wciągniętą w środek gumą. Na prawym rękawie kurtki naszyte są kieszenie, a na lewym naszyta jest taśma samoprzyczepna do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowości. Na przodzie i plecach kurtki umieszczony jest napis „STRAŻ"

2) spodnie długie, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów. W przednich nogawkach wykonane są kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Na linii pasa rozmieszczone są podtrzymywacze paska oraz dwuczęściowe ściągacze. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Na szwach bocznych powyżej kolan naszyte są nakładane kieszenie przykryte klapkami. W połowie długości nogawek między dolną krawędzią a kolanami naszyte są paski z żółtej tkaniny fluorescencyjnej. Spodnie dodatkowo wyposażone są w szelki;

3) kamizelka ocieplana wykonana na podszewce, ocieplona włókniną puszystą. Przody zapinane na zamek błyskawiczny kryty plisą. Przody jednoczęściowe z naszytymi trzema kieszeniami. Nad górną kieszenią naszyta jest taśma samoprzyczepna na dystynkcje, a na kieszeni taśma do umocowania napisu „STRAŻ". Na prawym przodzie kamizelki naszyty jest pasek taśmy w kolorze żółtym. Poniżej naszyty jest pasek-szlufka z półkółkiem oraz obejma z tkaniny. Kołnierz-stójka z wkładem z włókniny puszystej. Tył jednoczęściowy, dłuższy od przodu o zaokrąglonych krawędziach bocznych. Pośrodku tyłu umieszczony jest napis „STRAŻ". W dolnej części tyłu naszyta jest taśma w kolorze żółtym;

4) czapka:

główka czapki w kształcie dżokejki z usztywnionym daszkiem. W górze czapki u styku klinów wszyty jest guzik obciągnięty tkaniną. Klin przedni usztywniony z wyhaftowanym znakiem Państwowej Straży Pożarnej. Dół wykończony tkaniną bawełnianą. Z tyłu wszyta zapinka służąca do regulacji obwodu.

22. Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i letnie) wykonane z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. Zimowe z długim rękawem, letnie – z krótkim. Wykończenie wykroju szyi listewką bez kołnierza. Koszulka letnia na lewym przodzie na wysokości piersi ma haftowany emblemat PSP, a na plecach napis „STRAŻ" w kolorze złotym haftowany lub wykonany inną techniką.

23. Obuwie koszarowe: półbuty sznurowane, wykonane ze skór bukatowych w kolorze czarnym. Nosek rozszerzony, spody gumowe lub z elastycznych tworzyw sztucznych.

24. Buty specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej wykonane ze skór bukatowych wykończonych wodoodpornie, w kolorze czarnym. Cholewki wysokie, sznurowane, podeszwy z kauczuku termoplastycznego. System montażu klejony lub klejono-przeszywany i gwoździowany.

25. Dystynkcje i znaki identyfikacyjne wykonane bajorkiem, techniką haftu maszynowego lub inną pozwalającą odwzorować wizerunek orła, dystynkcje, emblemat PSP, identyfikator imienny, identyfikator miejscowości i napisy „STRAŻ".

Rozdział 4

Wykaz przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku, dla których wymagane jest zatwierdzenie wzorów i dokumentacji, oraz zasady ich zatwierdzania

§ 22.

1. Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku, dla których wymagane jest zatwierdzenie wzorów i dokumentacji, podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, właściwej do spraw gospodarki mundurowej.

2. Podstawę zatwierdzenia stanowi dokumentacja wzorcowa i wzorzec przedmiotu umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

3. Przedmioty umundurowania zgłaszane do zatwierdzenia powinny odpowiadać charakterystyce przedmiotów, o których mowa w § 21, i spełniać wymagania określone w dokumentacji wzorcowej oraz zapewniać wysokie walory użytkowe.

4. Podmiot ubiegający się o zatwierdzenie przedkłada do oceny 2 sztuki wyrobu i 2 egzemplarze dokumentacji techniczno-technologicznej.

5. Wykaz przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku, których wzory i dokumentacja wymagają zatwierdzenia, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 23.
1. Zatwierdzenie wzoru i dokumentacji przedmiotu umundurowania, odzieży specjalnej lub ekwipunku następuje po stwierdzeniu jego zgodności z wzorcem tego przedmiotu i jego wzorcową dokumentacją oraz po przeprowadzeniu kontroli – audytu, stwierdzającego posiadanie przez podmiot ubiegający się o zatwierdzenie odpowiednich warunków technicznych do produkcji.

2. Po zatwierdzeniu i trwałym oznakowaniu wyrobów i dokumentacji jeden komplet przechowywany jest w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zatwierdzenie jest ważne 3 lata i może zostać uchylone w każdym czasie w przypadku wycofania przedmiotu z zaopatrzenia mundurowego w Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzenia w nim istotnych zmian oraz w przypadku zastosowania przez producenta nieodpowiednich surowców lub stwierdzenia niskiej jakości wyrobów.

Rozdział 5

Normy umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku

§ 24.

1. Strażacy są obowiązani do posiadania kompletu: umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku zapewniającego im wykonywanie obowiązków służbowych w każdych warunkach i o każdej porze roku.

2. Strażacy otrzymują umundurowanie, odzież specjalną i ekwipunek zgodnie z normami.

3. Normy składników umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 25.

Zezwala się na noszenie dotychczasowych wzorów umundurowania znajdującego się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2003 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 152, poz. 1001), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).

Załącznik 1. [WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 marca 2003 r. (poz. 650)

Załącznik nr 1

WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 2

WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY NAKRYĆ GŁOWY]

Załącznik nr 3

WZORY NAKRYĆ GŁOWY

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR WIZERUNKU ORŁA]

Załącznik nr 4

WZÓR WIZERUNKU ORŁA

 infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ODZIEŻY SPECJALNEJ STRAŻAKÓW]

Załącznik nr 5

WZÓR ODZIEŻY SPECJALNEJ STRAŻAKÓW

 infoRgrafika

Załącznik 6. [WZORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH SŁUŻBOWYCH, BERETACH I KAPELUSZACH]

Załącznik nr 6

WZORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH SŁUŻBOWYCH, BERETACH I KAPELUSZACH

 infoRgrafika

 infoRgrafika

WZORY DYSTYNKCJI NA UBRANIACH SPECJALNYCH I KOSZAROWYCH

 infoRgrafika

 infoRgrafika


WZORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

 infoRgrafika

 infoRgrafika


Załącznik 7. [WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH]

Załącznik nr 7

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 8. [ZESTAW UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 8

ZESTAW UBIORU WYJŚCIOWEGO STRAŻAKA

Lp.

Przedmiot

Zestawy przedmiotów w okresie

Uwagi

zimowym

letnim

1

2

3

4

5

6

 

1

Czapka wyjściowa zimowa

x

x

 

 

 

 

dla kobiety kapelusz

2

Czapka wyjściowa letnia

 

 

x

x

x

x

dla kobiety kapelusz

3

Płaszcz sukienny

x

x

 

 

 

 

 

4

Płaszcz letni z podpinką

 

 

x

 

 

 

 

5

Mundur wyjściowy zimowy

x

x

 

 

 

 

 

6

Mundur wyjściowy letni

 

 

x

x

x

 

 

7

Peleryna przeciwdeszczowa

 

 

 

 

 

 

do wszystkich zestawów według potrzeb

8

Spodnie letnie

 

 

 

 

 

x

dla kobiety spódnica

9

Krawat

x

x

x

x

x

 

 

10

Szalik zimowy

x

x

 

 

 

 

 

11

Szalik letni

 

 

x

 

 

 

 

12

Rękawiczki zimowe

x

x

 

 

 

 

 

13

Rękawiczki letnie

 

 

x

 

 

 

 

14

Koszula wyjściowa długi rękaw

x

x

x

x

 

 

 

15

Koszula wyjściowa krótki rękaw

 

 

 

 

x

x

 

16

Skarpety zimowe

x

x

 

 

 

 

dla kobiety rajstopy

17

Skarpety letnie

 

 

x

x

x

x

dla kobiety rajstopy

18

Botki ocieplane

x

 

 

 

 

 

dla kobiety damskie

19

Półbuty wyjściowe

 

x

x

x

x

x

dla kobiety damskie

20

Sznur galowy

x

x

x

x

x

 

według potrzeb

 

Uwaga:

W kolumnach 1–6 oznaczono przedmioty stanowiące zestaw.

Załącznik 9. [ZESTAW UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA]

Załącznik nr 9

ZESTAW UBIORU SŁUŻBOWEGO STRAŻAKA

Lp.

Przedmiot

Zestawy przedmiotów w okresie

Uwagi

zimowym

letnim

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Czapka służbowa zimowa

x

x

 

 

 

 

 

 

lub beret dla kobiety kapelusz

2

Beret

 

 

x

x

x

x

x

x

dla kobiety kapelusz

3

Kurtka 3/4 z podpinką

x

x

 

 

 

 

 

 

 

4

Płaszcz letni z podpinką

 

 

 

x

x

 

 

 

 

5

Mundur służbowy

x

 

 

 

 

 

 

x

 

6

Sweter służbowy

 

x

 

x

x

x

x

 

spodnie lub spódnica od munduru służbowego

7

Spodnie letnie

 

 

x

 

 

 

 

 

dla kobiety spódnica

8

Peleryna przeciwdeszczowa

 

 

 

 

 

 

 

 

do wszystkich zestawów według potrzeb

9

Krawat

x

x

 

x

x

x

x

x

 

10

Szalik zimowy

x

x

 

 

 

 

 

 

 

11

Szalik letni

 

 

 

x

x

 

 

 

 

12

Rękawiczki zimowe

x

x

 

 

 

 

 

 

 

13

Rękawiczki letnie

 

 

 

x

x

 

 

 

 

14

Koszula służbowa z długim rękawem

x

x

 

x

 

x

 

x

 

15

Koszula służbowa z krótkim rękawem

 

 

x

 

x

 

x

 

 

16

Skarpety zimowe

x

x

 

 

 

 

 

 

dla kobiety rajstopy

17

Skarpety letnie

 

 

x

x

x

x

x

x

dla kobiety rajstopy

18

Botki ocieplane

x

x

 

 

 

 

 

 

dla kobiety damskie

19

Półbuty służbowe

 

 

x

x

x

x

x

x

dla kobiety damskie

 

Uwaga: W kolumnach 1–8 oznaczono przedmioty stanowiące zestaw.

Załącznik 10. [NORMY TKANIN WYDAWANYCH W ZAMIAN ZA GOTOWE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 10

NORMY TKANIN WYDAWANYCH W ZAMIAN ZA GOTOWE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA

1. Na płaszcz sukienny – według rozmiarów

Lp.

Grupa

Obwód klatki piersiowej (cm)

Wzrost (cm)

Ilość sukna płaszczowego (przy szerokości tkaniny 1,42 m)

1

a

89-92

160-165

2,55

2

b

88-92

170

2,65

 

 

96

160

 

 

c

92

175

 

3

 

96

165-170

2,75

 

 

100

165

 

 

d

96

175

 

4

 

100

170-175

2,85

 

 

104

165-170

 

 

e

96-100

180

 

5

 

104

175

2,95

 

 

108

165

 

 

f

96-100

185

 

6

 

104

180

3,00

 

 

108

170

 

 

g

104

185

 

7

 

108

175

3,10

 

 

112-116

170

 

 

h

104

190

 

8

 

108

180-185

3,20

 

 

112

175-180

 

 

 

116

175

 

 

i

108

190

 

9

 

112

185

3,30

 

 

116

180

 

 

j

112

190

 

 

 

116

185

3,40

10

 

120

180

 

 

 

i więcej

i więcej

 

 

2. Na kurtkę, spodnie lub spódnicę z tkaniny gabardynowej – według rozmiarów

Lp.

Grupa

Obwód klatki piersiowej (cm)

Wzrost (cm)

Ilość tkaniny zasadniczej w metrach (przy szerokości tkaniny 1,42 m)

na kurtkę

na spodnie

na spódnicę

1

a

88-96

160-165

1,55

1,10

 

2

b

88-92

170

1,60

1,15

na wzrost
do 170 cm – 0,80 m

 

 

96

165

 

 

 

c

92

175

 

 

 

3

 

96

170

1,65

1,20

na wzrost powyżej 170 cm – 0,90 m

 

 

100

160-165

 

 

4

d

96

175

1,70

1,20

 

 

 

100

170

 

 

 

5

e

100

175

1,75

1,25

 

 

 

104

165-170

 

 

 

6

f

96

180

1,80

1,25

 

 

g

100

180

 

 

 

7

 

104

175

1,80

1,30

 

 

 

108

165

 

 

 

 

h

96-100

185

 

 

 

8

 

104

180

1,85

1,30

 

 

 

108

170

 

 

 

 

i

104

185

 

 

 

9

 

108

175

1,90

1,35

 

 

 

112-116

170

 

 

 

 

j

104

190

 

 

 

 

 

108

180-185

1,95

1,40

 

10

 

112

175-180

 

 

 

 

 

116

175

 

 

 

 

k

108

190

 

 

 

11

 

112

185

2,05

1,45

 

 

 

116

180

 

 

 

12

l

112

190

2,10

1,50

 

 

ł

116

185

 

 

 

13

 

120

180

2,15

1,55

 

 

 

i więcej

i więcej

 

 

 

 

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, że obwód klatki piersiowej, pasa użytkownika lub jego wzrost przekracza o 2 cm rozmiar podany w jednej z grup, materiał wydaje się według należności przewidzianej dla najbliższej większej grupy rozmiarów.

Załącznik 11. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZATWIERDZENIE WZORÓW I DOKUMENTACJI]

Załącznik nr 11

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ZATWIERDZENIE WZORÓW I DOKUMENTACJI

1. Czapki wyjściowe (zimowa i letnia)

2. Czapka służbowa zimowa

3. Beret

4. Płaszcz sukienny

5. Kurtka 3/4 z podpinką

6. Płaszcz letni z podpinką

7. Mundury wyjściowe (zimowy i letni)

8. Mundur służbowy

9. Sweter służbowy

10. Spodnie letnie

11. Krawat

12. Peleryna przeciwdeszczowa

13. Szaliki (zimowy i letni)

14. Rękawiczki (zimowe i letnie)

15. Koszule z długim rękawem

16. Koszule z krótkim rękawem

17. Botki ocieplane

18. Półbuty

19. Sznur galowy

20. Pasek do spodni

21. Pas główny

22. Teczka służbowa

23. Walizka (torba podróżna)

24. Pokrowiec na mundur

25. Ubranie koszarowe

26. Ubranie specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej

27. Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i letnie)

28. Obuwie koszarowe

29. Buty specjalne dla kadry dowódczo-sztabowej

30. Dystynkcje i znaki identyfikacyjne

Załącznik 12. [NORMY UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI]

Załącznik nr 12

NORMY UMUNDUROWANIA, ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI

Norma umundurowania nr 1 dla strażaka w służbie stałej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Czapka wyjściowa zimowa

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

2

Czapka wyjściowa letnia

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

3

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

4

Beret

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

5

Płaszcz sukienny

szt.

1

7

 

6

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

7

Płaszcz letni z podpinką

szt.

1

4

 

8

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

dla kobiety kurtka i spódnica

9

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

dla kobiety kurtka i spódnica

10

Mundur służbowy

kpl.

1

3

dla kobiety kurtka i spódnica

11

Sweter służbowy

szt.

1

3

 

12

Spodnie letnie

szt.

1

2

dla kobiety spódnica

13

Peleryna przeciwdeszczowa

szt.

1

7

 

14

Krawat

szt.

2

3

 

15

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

16

Szalik letni

szt.

1

3

 

17

Rękawiczki zimowe

para

1

3

 

18

Rękawiczki letnie

para

1

4

 

19

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

2

2

 

20

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

 

21

Koszula służbowa z długim rękawem

szt.

2

2

 

22

Koszula służbowa z krótkim rękawem

szt.

2

2

 

23

Skarpety zimowe

para

2

1

dla kobiety rajstopy

24

Skarpety letnie

para

2

1

dla kobiety rajstopy

25

Botki ocieplane

para

1

3

 

26

Półbuty służbowe

para

2

2

 

27

Półbuty wyjściowe

para

1

2

 

28

Sznur galowy

szt.

1

7

 

29

Pasek do spodni

szt.

1

7

nie dotyczy kobiety

30

Teczka służbowa

szt.

1

4

 

31

Walizka (torba podróżna)

szt.

1

7

 

32

Pokrowiec na mundur

szt.

1

7

 

 

Uwagi:

1. Do każdego przedmiotu strażak otrzymuje dystynkcje, a mianowany na wyższy stopień służbowy otrzymuje dodatkowo komplet dystynkcji lub zwrot kosztów ich wykonania, a w przypadku zmiany korpusu – dodatkowo sznur galowy i czapkę wyjściową.

2. Strażakowi mianowanemu na stałe wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne pranie chemiczne umundurowania w ciągu jednego roku.

Norma umundurowania nr 2 dla nadbrygadiera i generała brygadiera (norma uzupełniająca do normy nr 1)

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Spodnie bryczesy

szt.

1

3

 

2

Mundur wyjściowy zimowy

kpl.

1

4

 

3

Mundur wyjściowy letni

kpl.

1

4

 

4

Koszula wyjściowa z długim rękawem

szt.

1

2

 

5

Koszula wyjściowa z krótkim rękawem

szt.

1

2

 

6

Skarpety zimowe

para

1

1

 

7

Skarpety letnie

para

1

1

 

8

Buty oficerskie z prawidłami

para

1

4

 

9

Półbuty wyjściowe

para

1

2

 

10

Pas główny

szt.

1

7

 

 

Norma umundurowania nr 3 dla strażaka w służbie przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Czapka służbowa zimowa

szt.

1

3

dla kobiety kapelusz

2

Beret

szt.

1

3

nie dotyczy kobiety

3

Kurtka 3/4 z podpinką

szt.

1

3

 

4

Mundur służbowy

kpl.

1

3

dla kobiety kurtka i spódnica

5

Spodnie letnie

szt.

1

3

dla kobiety spódnica

6

Koszula służbowa z długim rękawem*

szt.

2

3

 

7

Koszula służbowa z krótkim rękawem*

szt.

2

3

 

8

Skarpety zimowe

para

2

1

dla kobiety rajstopy

9

Skarpety letnie

para

2

1

dla kobiety rajstopy

10

Botki ocieplane

para

1

3

 

11

Półbuty służbowe

para

1

3

 

12

Rękawiczki zimowe

para

1

3

 

13

Szalik zimowy

szt.

1

3

 

14

Pasek do spodni

szt.

1

7

nie dotyczy kobiety

15

Krawat

szt.

2

3

 

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

1. Strażakowi w służbie przygotowawczej, uczącemu się w szkołach PSP, można wydać przed promocją lub zakończeniem szkolenia komplet umundurowania wyjściowego na poczet przyszłych należności mundurowych, związanych z mianowaniem na stałe.

2. Strażakowi w służbie przygotowawczej wypłaca się równoważnik na chemiczne pranie umundurowania w wysokości 1/3 równoważnika określonego dla strażaka w służbie stałej.

3. Do każdego przedmiotu strażak otrzymuje dystynkcje, a mianowany na wyższy stopień służbowy otrzymuje dodatkowo komplet dystynkcji.

Norma umundurowania nr 4 odzieży specjalnej dla strażaków w służbie stałej i przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

Ubranie specjalne

kpl.

1

do zużycia

 

2

Rękawice specjalne

para

1

do zużycia

 

3

Kominiarka niepalna

szt.

1

do zużycia

 

4

Buty specjalne

para

2

do zużycia

1 para gumowych 1 para skórzanych

5

Sztormiak

szt.

1

do zużycia

 

6

Ubranie koszarowe

kpl.

2

3

 

7

Koszulka letnia*

szt.

2

2

 

8

Koszulka zimowa*

szt.

2

2

 

9

Obuwie koszarowe*

para

1

2

 

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

1. Norma dotyczy strażaka stosownie do zakresu jego obowiązków służbowych. Decyzję o przyznaniu należności tych przedmiotów podejmuje przełożony uprawniony do mianowania.

2. Strażaka sekcji specjalnych, takich jak ratownictwo wodne, wysokościowe, chemiczne itp., wyposaża się w odzież specjalną i znaki identyfikacyjne stosownie do wykonywanych zadań określonych w instrukcjach i regulaminach działania.

Norma umundurowania nr 5 ekwipunku osobistego dla strażaków w służbie stałej i przygotowawczej

Lp.

Przedmiot

Jednostka miary

Liczba

Okres używalności w latach

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

Hełm

szt.

1

wg normy producenta

 

2

Pas bojowy

szt.

1

wg normy producenta

 

3

Pas główny

szt.

1

7

 

4

Zatrzaśnik

szt.

1

do zużycia

 

5

Toporek strażacki

szt.

1

do zużycia

 

6

Latarka

szt.

1

do zużycia

na pełen stan zmiany służbowej

7

Nóż

szt.

1

do zużycia

na pełen stan zmiany służbowej

8

Gwizdek

szt.

1

do zużycia

 

9

Podpinka linkowa

szt.

1

do zużycia

 

10

Sygnalizator bezruchu

szt.

1

do zużycia

na pełen stan zmiany służbowej

11

Maska do aparatu oddechowego

szt.

1

wg normy producenta

 

12

Ubranie robocze*

kpl.

1

4

dla mechaników 2 kpl.

13

Kurtka robocza ocieplana*

szt.

1

4

 

14

Czapka robocza zimowa

szt.

1

4

 

 

1

2

3

4

5

6

15

Czapka robocza letnia

szt.

1

4

 

16

Buty filcowo-gumowe*

para

1

4

tylko dla kierowców

17

Kominiarka dziana*

szt.

1

4

 

18

Rękawice*

para

1

do zużycia

 

19

Szalik*

szt.

1

do zużycia

 

20

Obuwie sportowe*

para

1

3

 

21

Ubranie treningowe*

kpl.

1

3

 

22

Spodenki gimnastyczne*

szt.

2

3

 

23

Koszulka gimnastyczna*

szt.

2

3

 

24

Ręcznik*

szt.

2

1

 

25

Mydło toaletowe*

gram

2400

1

 

26

Pasta do rąk*

gram

2000

1

oprócz systemu codziennego i stanowisk kierowania; dla kierowców i mechaników podwójna należność

27

Pasta do obuwia*

gram

160

1

 

28

Mazak do pasty*

szt.

1

4

 

29

Szczotka do butów*

szt.

1

4

 

30

Szczotka do ubrania*

szt.

1

4

 

31

Bielizna pościelowa (prześcieradło, poszwa, poszewka)

kpl.

1

3

tylko dla systemu zmianowego

 

* Przedmiot osobistego użytku.

Uwagi:

1. Norma dotyczy strażaka stosownie do zakresu jego obowiązków służbowych. Decyzję o przyznaniu należności tych przedmiotów podejmuje przełożony uprawniony do mianowania.

2. Strażaka sekcji specjalnych, takich jak ratownictwo wodne, wysokościowe, chemiczne itp., wyposaża się w ekwipunek osobisty i znaki identyfikacyjne stosownie do wykonywanych zadań, określonych w instrukcjach i regulaminach działania.

Dziennik Ustaw