| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2003 r.

w sprawie wzorów świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wzór świadectwa zdrowia dla:

1) świeżego mięsa wołowego, cielęcego, baraniego, jagnięcego, koziego; podrobów wołowych, cielęcych, baranich, jagnięcych, kozich oraz przedżołądków wołowych i baranich, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) świeżego mięsa wieprzowego oraz podrobów wieprzowych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) świeżego mięsa drobiowego oraz podrobów drobiowych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) przetworów mięsnych, mięsa suszonego, ekstraktów mięsnych, mączek i grysików mięsnych, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) naturalnych jelit wieprzowych, baranich i kozich, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) mleka i produktów mlecznych poddanych obróbce cieplnej przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) produktów mlecznych uzyskanych z surowego mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów mlecznych uzyskanych z mleka poddanego obróbce cieplnej lub produktów mlecznych poddanych obróbce cieplnej nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) tłuszczu topionego zwierzęcego jadalnego lub paszowego, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) ryb konsumpcyjnych, skorupiaków, mięczaków oraz przetworów z ryb, skorupiaków i mięczaków, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) jaj konsumpcyjnych, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) przetworów jajczarskich, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) zwierzęcych jadalnych preparatów białkowych, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) mączki rybnej, w tym mączki ze zwierząt morskich, z wyłączeniem ssaków morskich, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) karmy w konserwach, półpłynnej lub suszonej przeznaczonej dla zwierząt domowych, określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) koncentratów paszowych i środków żywienia zwierząt zawierających w swoim składzie przetworzone białko zwierzęce, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) przetworzonego białka zwierzęcego do produkcji środków żywienia zwierząt, określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) koncentratów paszowych i pasz zawierających w swoim składzie przetworzone białko zwierzęce pochodzące z ryb z wyłączeniem ssaków morskich, określa załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) skór surowych pozyskanych z koni, bydła, owiec, kóz, świń, określa załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) owiec rzeźnych i kóz rzeźnych, określa załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) drobiu, z wyłączeniem bezgrzebieniowych, przeznaczonego do hodowli lub chowu, określa załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) piskląt jednodniowych drobiu, z wyłączeniem bezgrzebieniowych, określa załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) jaj zapłodnionych drobiu, z wyłączeniem bezgrzebieniowych, określa załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) drobiu rzeźnego, z wyłączeniem bezgrzebieniowych, określa załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) koni przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres do 90 dni, określa załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) koni rzeźnych, określa załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) koni rejestrowanych hodowlanych lub użytkowych, określa załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) psów lub kotów, określa załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) świń hodowlanych, określa załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) bydła hodowlanego lub użytkowego, określa załącznik nr 31 do rozporządzenia;

32) żelatyny spożywczej wieprzowo-wołowej, określa załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) bydlęcej żelatyny spożywczej pozyskanej ze skór bydła, określa załącznik nr 33 do rozporządzenia;

34) żelatyny spożywczej wieprzowej, określa załącznik nr 34 do rozporządzenia;

35) miodu pszczelego, określa załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36) pierza i puchu, określa załącznik nr 36 do rozporządzenia;

37) wełny owczej potnej, określa załącznik nr 37 do rozporządzenia;

38) trofeów łowieckich z ptaków i zwierząt kopytnych, wyłącznie kości, rogów, kopyt, pazurów, poroży, zębów oraz skór, określa załącznik nr 38 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 listopada 2003 r (poz. 1989)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Wyświetl załącznik

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

Wyświetl załącznik

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

Wyświetl załącznik

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

Wyświetl załącznik

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

Wyświetl załącznik

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

Wyświetl załącznik

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

Wyświetl załącznik

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

Wyświetl załącznik

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

Wyświetl załącznik

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

Wyświetl załącznik

Załącznik 26.

Załącznik nr 26

Wyświetl załącznik

Załącznik 27.

Załącznik nr 27

Wyświetl załącznik

Załącznik 28.

Załącznik nr 28

Wyświetl załącznik

Załącznik 29.

Załącznik nr 29

Wyświetl załącznik

Załącznik 30.

Załącznik nr 30

Wyświetl załącznik

Załącznik 31.

Załącznik nr 31

Wyświetl załącznik

Załącznik 32.

Załącznik nr 32

Wyświetl załącznik

Załącznik 33.

Załącznik nr 33

Wyświetl załącznik

Załącznik 34.

Załącznik nr 34

Wyświetl załącznik

Załącznik 35.

Załącznik nr 35

Wyświetl załącznik

Załącznik 36.

Załącznik nr 36

Wyświetl załącznik

Załącznik 37.

Załącznik nr 37

Wyświetl załącznik

Załącznik 38.

Załącznik nr 38

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »