| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie wypłat z Funduszu Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokości stawek jednostkowych do obliczania wypłat z Funduszu Żeglugi Śródlądowej, zwanego dalej „Funduszem", za złomowanie statku polskiego;

2) szczegółowy tryb postępowania przy dokonywaniu wypłat z Funduszu za złomowanie statku polskiego.

§ 2.
Ustala się wysokości stawek jednostkowych do obliczania wypłat z Funduszu za złomowanie statku polskiego:

1) statki do przewozu ładunków stałych:

a) barki motorowe o nośności mniejszej niż 450 ton

– 75,00 zł za tonę,

b) barki motorowe o nośności od 450 ton do 650 ton

– 87,50 zł za tonę,

c) barki motorowe o nośności większej niż 650 ton

– 92,50 zł za tonę,

d) barki pchane lub holowane o nośności mniejszej niż 450 ton

– 45,00 zł za tonę,

e) barki pchane lub holowane o nośności od 450 ton do 650 ton

– 50,00 zł za tonę,

f) barki pchane lub holowane o nośności większej niż 650 ton

– 62,50 zł za tonę;

 2) zbiornikowce:

a) barki motorowe o nośności mniejszej niż 450 ton

– 175,00 zł za tonę,

b) barki motorowe o nośności od 450 ton do 650 ton

– 200,00 zł za tonę,

c) barki motorowe o nośności większej niż 650 ton

– 225,00 zł za tonę,

d) barki pchane lub holowane o nośności mniejszej niż 450 ton

– 70,00 zł za tonę,

e) barki pchane lub holowane o nośności od 450 ton do 650 ton

– 75,00 zł za tonę,

f) barki pchane lub holowane o nośności większej niż 650 ton

– 95,00 zł za tonę;

 3) pchacze lub holowniki:

a) pchacze lub holowniki o mocy napędowej mniejszej niż 300 kW

– 150,00 zł za kW,

b) pchacze lub holowniki o mocy napędowej większej niż 300 kW

– 175,00 zł za kW.

 

§ 3.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem", dokonuje wypłaty z Funduszu na wniosek armatora, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, armator dołącza:

1) zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego;

2) kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę składki rocznej do Funduszu.

§ 4.
1. Bank dokonuje wypłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku armatora, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 3, Bank zwraca armatorowi w celu uzupełnienia. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia uzupełnionego wniosku do Banku.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 54)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »