reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 stycznia 2004 r.

w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mogą być powierzane do wykonania te czynności.

§ 2.
Ustala się rodzaje czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą”:

1) przetwarzanie danych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;

2) pozyskiwanie danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 i 4 ustawy;

3) przygotowywanie do druku, drukowanie, dystrybucja materiałów informacyjnych, wzorów druków, formularzy, w tym wniosków o wypłatę płatności;

4) przygotowywanie do wysyłania i wysyłanie korespondencji dotyczącej płatności;

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym opracowań teledetekcyjnych, oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;

6) obsługa i konserwacja systemu informatycznego.

§ 3.
1. Podmioty, którym może być powierzone wykonywanie czynności wymienionych w § 2, powinny zapewniać:

1) samodzielne wykonywanie powierzonych czynności;

2) jednolity sposób wykonywania czynności na obszarze całego kraju.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, powinny ponadto:

1) zapewniać, w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 1 i 2, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia oraz uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.1));

2) zapewniać, w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 3 i 4, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali wykształcenie wyższe oraz dysponowali pomieszczeniami, a także sprzętem informatycznym i poligraficznym;

3) w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 5:

a) zapewniać, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali ukończone studia na kierunku geodezja i kartografia lub średnie wykształcenie geodezyjne, a ponadto posiadali uprawnienia zawodowe w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

b) posiadać sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych zgodnie z wymaganiami systemu,

c) posiadać sprzęt pomiarowy i informatyczny w liczbie zapewniającej wykonywanie pomiarów geodezyjnych z dokładnością określoną w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego dotyczących standardów technicznych pomiarów w geodezji i kartografii2);

4) w przypadku czynności wymienionych w § 2 pkt 6:

a) zapewniać, aby pracownicy wykonujący powierzone czynności posiadali wykształcenie i kwalifikacje z zakresu informatyki potwierdzone świadectwem,

b) posiadać sprzęt informatyczny oraz urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiające utrzymanie systemu informatycznego o zasięgu krajowym,

c) przedstawić wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, terminów wykonania oraz odbiorców.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. N r 162, poz. 1568 i N r 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.

2) Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama