| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 215, poz. 1821) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 4;

2) uchyla się § 4;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

– może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25 % stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU STOPIEŃ SŁUŻBOWY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1320)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU STOPIEŃ SŁUŻBOWY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RynekPierwotny.pl

Portal internetowy poświęcony nowym nieruchomościom

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »