reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

w sprawie wysokości i trybu pobierania, przez służbę ochrony państwa, opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, sprawdzeń oraz postępowań sprawdzających

Na podstawie art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa:

a) postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą",

b) sprawdzeń, o których mowa w art. 68 ust. 6 ustawy,

c) postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy;

2) tryb pobierania opłat za przeprowadzenie czynności, o których mowa w pkt 1 lit. a–c.

§ 2.
Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, służba ochrony państwa pobiera zryczałtowane opłaty w wysokości krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem", ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)):

1) za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w art. 68 ust. 4 ustawy:

a) w wysokości 0,75-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby podlegającej specjalnemu postępowaniu sprawdzającemu,

b) w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby podlegającej poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu,

c) w wysokości 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia od każdej sprawdzanej osoby podlegającej zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu;

2) za przeprowadzenie sprawdzeń, o których mowa w art. 68 ust. 6 ustawy:

a) w wysokości 7-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego lub drugiego stopnia,

b) w wysokości 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia;

3) za przeprowadzenie postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy, służba ochrony państwa pobiera opłatę zryczałtowaną w wysokości 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3.
1. Służba ochrony państwa, po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego, wystawia przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej rachunek.

2. Przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojową, w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wnosi, na wskazany przez służbę ochrony państwa rachunek bankowy, opłatę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz. U. Nr 74, poz. 788).
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama