| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2006 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 17, poz. 156).
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

Załącznik 1. [TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 marca 2006 r. (poz. 394)

TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

1

2

3

1

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

6 248

2

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

5 597

3

dyrektor biura, główny księgowy Służby Więziennej

4 311

4

główny księgowy, naczelny lekarz więziennictwa, zastępca dyrektora biura

3 936

5

kierownik zespołu, doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

3 545

6

radca prawny, starszy specjalista, główny kontroler

3 122

7

starszy kontroler, specjalista

2 870

8

kontroler, starszy inspektor

2 334

9

inspektor, młodszy kontroler

2 075

10

młodszy inspektor, starszy instruktor

1 681

11

instruktor

1 538

12

starszy kierowca

1 442

13

kierowca

1 386

14

starszy referent

1 317

15

referent

1 183

16

młodszy referent

955

 

Tabela 2

Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

1

2

3

1

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

4 311

2

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

3 545

3

główny księgowy

3 122

4

naczelny lekarz, radca prawny

2 495

5

specjalista

2 334

6

starszy kontroler

2 141

7

kontroler, starszy inspektor

2 075

8

inspektor, młodszy kontroler

1 816

9

młodszy inspektor, starszy instruktor

1 584

10

instruktor, starszy kierowca

1 442

11

kierowca

1 386

12

starszy referent

1 265

13

referent

1 183

14

młodszy referent

955

 

Tabela 3

Areszty śledcze, zakłady karne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

1

2

3

1

dyrektor aresztu i zakładu kategorii I*

3 579

2

dyrektor aresztu i zakładu kategorii II

3 153

3

zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii I

2 898

4

główny księgowy aresztu i zakładu kategorii I

2 734

5

dyrektor szpitala

2 519

6

zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii II, kierownik oddziału zewnętrznego o pojemności powyżej 200 miejsc

2 357

7

główny księgowy aresztu i zakładu kategorii II, kierownik oddziału zewnętrznego o pojemności poniżej 200 miejsc, kierownik działu, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii I, ordynator, kierownik apteki okręgowej

2 162

8

radca prawny, zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii I, kierownik działu w areszcie i zakładzie kategorii II, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii II

2 095

9

kierownik apteki, kierownik domu matki i dziecka, kierownik poradni, pracowni, kierownik ośrodka diagnostycznego, starszy asystent

1 949

10

zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii II, dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii I, asystent

1 833

11

starszy inspektor, starszy psycholog, starszy wychowawca, dowódca zmiany w areszcie i zakładzie kategorii II oraz w oddziale zewnętrznym

1 769

12

inspektor, młodszy asystent, psycholog, wychowawca, starszy felczer

1 697

13

zastępca dowódcy zmiany, felczer, przełożona pielęgniarek, młodszy inspektor, starszy instruktor, młodszy psycholog, młodszy wychowawca

1 600

14

pielęgniarka oddziałowa

1 553

15

instruktor, starszy magazynier, starszy oddziałowy, technik, starsza pielęgniarka, starszy kierowca

1 456

16

dowódca grupy konwojowej, oddziałowy, kierowca, konserwator, magazynier, pielęgniarka, szef kuchni

1 400

17

starszy referent, starszy strażnik

1 265

18

referent

1 195

19

strażnik

1 148

20

młodszy referent

955

 

* Kategorie zakładów karnych i aresztów śledczych według podziału ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 

 

Tabela 4

Ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

1

2

3

1

komendant ośrodka szkolenia

3 784

2

komendant ośrodka doskonalenia kadr, zastępca komendanta ośrodka szkolenia

3 122

3

główny księgowy ośrodka szkolenia, zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

2 707

4

główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr, kierownik oddziału zamiejscowego, kierownik zakładu

2 334

5

kierownik ambulatorium ośrodka szkolenia, kierownik działu ośrodka szkolenia

2 141

6

radca prawny, starszy wykładowca, zastępca głównego księgowego ośrodka doskonalenia kadr

2 075

7

kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr, wykładowca, starszy asystent

1 930

8

dowódca kompanii, asystent

1 816

9

starszy inspektor

1 751

10

inspektor, młodszy wykładowca, młodszy asystent

1 681

11

młodszy inspektor, starszy instruktor

1 584

12

instruktor, technik, starszy magazynier, starszy oddziałowy, starsza pielęgniarka, starszy kierowca

1 442

13

szef kuchni, kierowca, konserwator, magazynier, oddziałowy, pielęgniarka

1 386

14

starszy referent, starszy strażnik

1 265

15

referent

1 183

16

strażnik

1 148

17

młodszy referent

955

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 kwietnia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »