| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanego dalej „Programem”, oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) sposób zwrotu pożyczki;

5) tryb i termin zwrotu pożyczki w przypadku, o którym mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 2.
1. Udzielenie pożyczki na realizację Programu następuje po złożeniu przez pożyczkobiorcę wniosku o jej udzielenie, zawierającego listę tematów realizowanych w ramach Programu.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

4. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 3.
1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

§ 4.
1. Zwrot środków z otrzymanej pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki.

2. Środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki.

§ 5.
W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki.
§ 6.
1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 5, następuje w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 220, poz. 2233).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »