| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 275 i Nr 189, poz. 1593) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2210 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 275 i Nr 189, poz. 1593) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 219,1209 ha położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk i Szczecinek oraz gmin: Debrzno i Słupsk, w tym grunty o powierzchni 42,1309 ha położone w Szczecinku, przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych1).”

2) w szczegółowym opisie granic i terenu słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) opis granic i terenu Obszaru „Redzikowo” otrzymuje brzmienie:

„Obszar „Redzikowo”

Obszar „Redzikowo” składa się z 8 kompleksów o łącznej powierzchni 33,6424 ha.

Kompleks Redzikowo 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 3,4713 ha.

Kompleks Redzikowo 1 stanowi działka nr 7/28 położona w obrębie ewidencyjnym Redzikowo.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2338, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2337 do pkt 2220. Tu granica załamuje się na zachód i biegnie przez pkt: 2219, 2218, 2217 i 2216 do pkt 2215, który graniczy z działką nr 7/48. Od pkt 2215 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351 i 2352 do pkt 2353, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt 2354 do pkt 2339. Od pkt 2339 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2338, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,0867 ha.

Kompleks Redzikowo 2 stanowi zwarty obszar położony w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i składa się z działek nr: 7/32, 7/41, 7/42 i 7/43.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2340, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt: 2341 i 2342 do pkt 2343. Dalej załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 2344 do pkt 2376. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i przez pkt 2112 dochodzi do pkt 2111, skąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 7/43 do pkt 2110. Od pkt 2110 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt: 2374, 2373, 2109, 2214 i 2213. Od pkt 2213 biegnie linią łamaną, przez pkt: 2212 i 2211 do pkt 2209, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 2340, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 4,7856 ha.

Kompleks Redzikowo 3 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/29.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2323, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2322 do pkt 2222, w którym załamuje się w kierunku zachodnim do pkt 2221, i biegnie linią łamaną do pkt 2336. Od pkt 2336 biegnie w kierunku południowym do pkt 2335, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2334, 2359, 2358, 2357 i 2356 do pkt 2325. Od pkt 2325 granica biegnie linią łamaną przez pkt 2324 do pkt 2323, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 6,6644 ha.

Kompleks Redzikowo 4 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/44.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2326, od którego granica biegnie w kierunku północnym do pkt 2327. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 2328, po czym skręca na północ i biegnie do pkt 2329. W pkt 2329 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 2113 i 2376 do pkt 2344. Od pkt 2344 biegnie w kierunku południowym do pkt 2345, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt 2208 do pkt 2207. Od pkt 2207 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2326, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,5104 ha.

Kompleks Redzikowo 5 stanowi zwarty obszar położony w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działki nr: 7/33 i 7/40.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2316, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2315 do pkt 2224, w którym załamuje się w kierunku zachodnim do pkt 2223, i biegnie linią łamaną do pkt 2321. Od pkt 2321 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 2320, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2319, 2318, 2364 i 2363 do pkt 2317. Od pkt 2317 granica biegnie linią łamaną do pkt 2316, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 6

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,4919 ha.

Kompleks Redzikowo 6 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/45.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2307, od którego granica biegnie w kierunku północnym do pkt 2306, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 2305. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2304, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2330. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku południowym przez pkt: 2331, 2332 i 2333 do pkt 2206. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2205, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez pkt 2311 do pkt 2210. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 2309, w którym skręca na południe, i przez pkt 2308 dochodzi do pkt 2204. Stąd biegnie na wschód do pkt 2203 i dalej biegnie linią łamaną do pkt 2307, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 7

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,1894 ha.

Kompleks Redzikowo 7 stanowi zwarty obszar położony w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działki nr: 7/37 i 7/39.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2298, od którego granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 2297 do pkt 2226. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 2225 do pkt 2314. Od pkt 2314 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 2316, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2312 i 2370 do pkt 2299. Od pkt 2299 biegnie linią łamaną do pkt 2298, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Redzikowo 8

Powierzchnia kompleksu wynosi 3,4427 ha.

Kompleks Redzikowo 8 położony jest w obrębie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi działkę nr 7/30.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 2287, od którego granica biegnie w kierunku północnym do pkt 2389, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 2288. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 2289. W pkt 2289 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2360 i dalej linią łamaną w kierunku południowym przez pkt: 2116, 2303, 2302, 2301 i 2300 do pkt 2202. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu 2201, w którym skręca na północ, i biegnie przez pkt 2290 do pkt 2291. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2292, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez pkt 2293 dochodzi do pkt 2200. Stąd biegnie na wschód do pkt 2199 i dalej linią łamaną do pkt 2287, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Obszarze „Koszalin”:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Obszar „Koszalin” składa się z 12 kompleksów o łącznej powierzchni 31,1465 ha położonych w obrębach ewidencyjnych nr: 7 i 10 miasta Koszalin.”,

– na końcu opisu granic i terenu Obszaru „Koszalin” dodaje się opis granic i terenów Kompleksów: 5–12 w brzmieniu:

„Kompleks Koszalin 5

Kompleks Koszalin 5 stanowi działkę nr 3/50 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10 o powierzchni 2,0987 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 61225, skąd granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79376. Od tego punktu załamuje się w kierunku północno-wschodnim do pkt 79377, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie w linii prostej do pkt 79378. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim, do pkt 79379. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 44784 do pkt 79390. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79389, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79388, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 44774. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 44773, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez pkt 44772 dochodzi do pkt 79417. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkl: 79422 i 79423 do pkt 79424. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 16411 i 59045 do pkt 16552. Dalej biegnie łukiem w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 16551, 16550, 16549, 16548, 16547 i 16546 do pkt 16545, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 6

Kompleks Koszalin 6 stanowi działkę nr 3/51 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 0,2370 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 61225, skąd granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 61226. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 44781, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez pkt: 44782 i 44783 dochodzi do pkt 79379. Tu załamuje się pod kątem prostym i biegnie na południowy zachód do pkt 79378, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 79377. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 79376, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 61225, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 7

Kompleks Koszalin 7 stanowi działkę nr 3/52 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 0,1560 ha. Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79390, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 44780 i dalej przez pkt 44779 do pkt 44778. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 44774, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 79388. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 79389, w którym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 79390, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 8

Kompleks Koszalin 8 stanowi działkę nr 3/53 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,2559 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79387, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79380. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79381, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79382. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79383, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 79384. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79385, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 79386. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79387, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 9

Kompleks Koszalin 9 stanowi działkę nr 3/54 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,0363 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79391, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79398. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79397, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79396. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79395, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 79394. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 79393, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 79392, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 79391, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 10

Kompleks Koszalin 10 stanowi działkę nr 3/55 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,5631 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79399, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79405. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79404, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79403. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 79402, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 79401. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79400, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie do pkt 79425. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 79399, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 11

Kompleks Koszalin 11 stanowi działkę nr 3/56 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,2540 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 79406, od którego granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 79416. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 79415, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 79414. Stąd biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 79413, 79412 i 79411 do pkt 79410. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 79409, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 79408. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 79407, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 79406, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Koszalin 12

Kompleks Koszalin 12 stanowi działkę nr 3/57 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni 1,5455 ha.

Opis granic kompleksu rozpoczęto od pkt 44772, od którego granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 50063 do pkt 44771. Tu skręca pod kątem prostym na północny wschód i biegnie do pkt 44770, następnie zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 44769. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 44768 do pkt 44767, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez pkt 16419 dochodzi do pkt 16418. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 16417, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 16416. Stąd granica biegnie na południowy zachód i przez pkt 16415 dochodzi do pkt 16414. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 16413, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do pkt 16412. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 16537, skąd biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 16538 do pkt 16408. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 79419, gdzie skręca na północny wschód, i przez pkt: 79418, 79417 dochodzi do pkt 44772, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »