| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 czerwca 2006 r.

w sprawie pozwoleń na dostarczanie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kar lub tortur

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz. U. Nr 79, poz. 546) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku stosowany do postępowania o udzielenie pozwolenia na dostarczenie lub przyjmowanie pomocy technicznej związanej z niektórymi towarami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.2005, str. 1), zwanego dalej „pozwoleniem”;

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;

3) wzór pozwolenia.

§ 2.
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia należy dołączyć:

1) oświadczenie osoby lub osób mających prawo składania oświadczeń woli w imieniu muzeum, że towary, do których odnosi się będąca przedmiotem wniosku pomoc techniczna, są przeznaczone na cele muzealne i będą użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne;

2) poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z muzeum o dostarczanie pomocy technicznej będącej przedmiotem wniosku, jeżeli wnioskodawcą nie jest muzeum.

2. W przypadku gdy pomoc techniczna ma być dostarczana z obszaru celnego Wspólnoty do kraju trzeciego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno być poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny tego kraju trzeciego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Wzór pozwolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
Pozwolenia udziela się na czas oznaczony wskazany we wniosku w granicach określonych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady, o którym mowa w § 1 pkt 1.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2006 r.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 7 czerwca 2006 r. (poz. 807)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »