| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2006 r.

o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.1)) w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., a także w odniesieniu do „Węglokoks” S.A. w Katowicach i „Węglozbyt” S.A. w Katowicach, wykonuje do dnia 31 grudnia 2007 r. minister właściwy do spraw gospodarki.”;

2) w art. 34 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) do dnia 31 grudnia 2007 r. – zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz zadań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń;”.

b) w pkt 6 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) do dnia 31 grudnia 2007 r. – rent wyrównawczych przysługujących od kopalń całkowicie likwidowanych,

c) do dnia 31 grudnia 2007 r. – deputatów węglowych dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie likwidowanych,”;

3) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udowodnił okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową łącznie przez 15 lat, w tym posiadał 5 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, albo”.

Art. 2.
Przepisy art. 20, 23 i 27 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 3.
Przepis art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do wniosków o emerytury górnicze złożonych do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »