| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 100a ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Asystenci prokuratorów, zwani dalej „asystentami”, wykonują czynności w Prokuraturze Krajowej oraz w prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.
§ 2.
1. Asystenci są przydzielani prokuratorom, którzy wykonują obowiązki związane z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych.

2. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta może pełnić obowiązki asystenta nie więcej niż trzech prokuratorów.

§ 3.
1. Asystent wykonuje bieżące czynności nadzoru nad dochodzeniem, do których należy:

1) systematyczne zapoznawanie się z aktami sprawy i zwracanie szczególnej uwagi na:

a) poprawną realizację celów postępowania przygotowawczego,

b) szybkość i trafność podejmowania pierwszych czynności po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie,

c) sposób dokumentowania ustnych zawiadomień o przestępstwie oraz zasadność wszczynania dochodzeń,

d) prawidłową realizację kierunku postępowania,

e) prawidłowość przeprowadzenia i udokumentowania dowodów,

f) szybkość postępowania, a zwłaszcza koncentrację czynności,

g) prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi,

h) prawidłowość przeprowadzenia czynności związanych z przedstawieniem zarzutów,

i) zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania,

j) realizację uprawnień procesowych uczestników postępowania,

k) sprawdzenie wyjaśnień podejrzanych.

I) przestrzeganie zasad biurowości, a w szczególności poprawność ułożenia materiałów sprawy, numerację kart i szatę graficzną;

2) badanie terminowości nadsyłania przez Policję lub inne uprawnione organy akt dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie czasu jego trwania;

3) badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia zarządzeń i postanowień.

2. Spostrzeżenia i uwagi dotyczące pracy dochodzeniowej, wynikające z nadzoru, asystent przekazuje prokuratorowi.

§ 4.
Do samodzielnych czynności administracyjnych asystenta należy:

1) kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych;

2) wstępna kontrola pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń biegłych i innych kosztów postępowania;

3) sprawdzanie terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń prokuratora przez sekretariat;

4) sprawdzanie terminowości i prawidłowości czynności sekretariatu w postępowaniach zawieszonych oraz sprawdzanie, czy przyczyny zawieszenia trwają nadal;

5) sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;

6) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do prowadzenia postępowania przygotowawczego;

7) wypełnianie kart statystycznych;

8) sporządzanie projektów decyzji kończącej postępowania przygotowawcze.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »