reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wykaz podmiotów zobowiązanych do przekazywania, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób udostępniania tej aplikacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.
§ 2.
Sprawozdania albo informacje, o których mowa w § 1, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP:

1) gminy,

2) powiaty,

3) samorząd województwa

– z obszaru województwa mazowieckiego.

§ 3.
Przekazywanie sprawozdań albo informacji, o których mowa w § 1, z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, następuje od początku kwartału następującego po kwartale, w którym udostępniono identyfikatory (loginy) i hasła dostępu umożliwiające korzystanie z tej aplikacji.
§ 4.
1. Prezes Urzędu udostępnia aplikację SHRIMP w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Podmioty, o których mowa w § 2, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, występują do Prezesa Urzędu z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP oraz przedstawiają informacje identyfikujące użytkownika tej aplikacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Prezes Urzędu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje wnioskodawcy identyfikator (login) i hasło dostępu.

§ 5.
W przypadku zmiany danych identyfikujących użytkownika aplikacji SHRIMP podmioty, o których mowa w § 2, są obowiązane do przekazania Prezesowi Urzędu aktualizacji tych informacji w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian. Wzór aktualizacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2008 r. (poz. 951)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama