| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 260, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) węgorza (Anguilla anguilla L.) – 50 cm.”;

2) w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) węgorza w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca na obszarze morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.”;

3) po § 25b dodaje się § 25c w brzmieniu:

„§ 25c. Ukierunkowane połowy śledzi na obszarze ICES 22–24, w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 20 czerwca 2010 r., prowadzi się:

1) przy użyciu:

a) statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 12 m,

b) narzędzi połowowych wymienionych w § 6 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4 lit. a i b oraz

2) w odległości do 3 Mm od linii brzegowej.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 66, poz. 407, Nr 88, poz. 538, Nr 103, poz. 663 i Nr 225, poz. 1498 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 549.

Załącznik 1. [LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2010 r. poz. 460)

LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI

1. Dziwnów

2. Kołobrzeg

3. Darłowo

4. Ustka

5. Łeba

6. Hel

7. Władysławowo

8. Jastarnia

9. Gdańsk (nabrzeże Pleniewo)

10. Mrzeżyno

11. Świnoujście

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »