REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 252 poz. 1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2012 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, Nr 197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1264).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 listopada 2011 r. (poz. 1517)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

10

13

 

b) pozostałe

1 m2

3

76

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

32

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

7

55

 

b) pozostałe

1 m2

4

64

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

4

35

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

13

 

b) gęsi

1 sztuka

1

13

 

c) kaczki

1 sztuka

 

30

 

d) indyki

1 sztuka

 

73

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

87

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

41

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

59

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

97

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

12

62

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

11

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

08

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

08

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

39

95

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

17

57

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

13

60

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

20

77

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

4

79

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

4

79

 

1

2

3

4

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

12

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

29

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

2

89

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

173

84

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

144

86

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

72

44

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

289

70

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

60

85

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

31

85

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

36

22

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

14

49

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

5

81

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

8

69

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

434

59

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

347

67

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

30

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

39

13

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

14

49

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-23
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA