| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 marca 2012 r.

w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS):

1) 0,005 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji będącej organizacją pozarządową, placówką oświatowo-wychowawczą albo jednostką sektora finansów publicznych;

2) 0,10 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji zatrudniającej do 5 osób;

3) 0,15 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji zatrudniającej od 6 do 20 osób;

4) 0,25 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji zatrudniającej od 21 do 50 osób;

5) 0,35 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji zatrudniającej od 51 do 250 osób;

6) 0,50 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji zatrudniającej od 251 do 500 osób;

7) 1,00 stawki opłaty rejestracyjnej dla organizacji zatrudniającej powyżej 500 osób.

2. Za zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–7, przyjmuje się średnie zatrudnienie w ostatnim kwartale przed złożeniem wniosku o rejestrację.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 94, poz. 932), które zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »