reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób”, i określa:

1) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

2) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

3) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych.

§ 2.
1. W okresie od dnia 4 czerwca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

§ 3.
Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:

1) na granicy państwowej z Republiką Czeską;

2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;

3) na granicy państwowej z Republiką Litewską;

4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;

5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;

6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

§ 4.
Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych określa załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 566)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską

1

Jaworzynka

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/6 w kierunku miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/6.

2

Jasnowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 943 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/13 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku przysiółka Jasnowice (należącego do miejscowości Istebna). Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 943 na 2 pasach jezdni.

3

Stożek

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/29 w kierunku przysiółka W Dolinie (należącego do miejscowości Wisła-Kopydło). Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/29.

4

Beskidek

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/38/1 w kierunku przysiółka Dorastuszek (należącego do miejscowości Wisła-Jawornik). Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/38/1.

5

Leszna Górna

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2610S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego I/61 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Dzięgielów-Zamek. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2610S na 2 pasach jezdni.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

6

Puńców

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/67 w kierunku miejscowości Puńców. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/67.

7

Cieszyn – Český Těšín

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Kontrola pojazdów: w kierunku wjazdowym i wyjazdowym – Cieszyn Most Wolności: droga powiatowa nr 2619S (ul. 3-go maja) od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/86 w odległości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku centrum miasta Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola w kierunku wjazdowym: Cieszyn Most Przyjaźni: droga powiatowa nr 2624S (ul. Zamkowa) na odcinku 50 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/88. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni.

Kontrola pieszych: mosty w mieście Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na chodnikach wzdłuż dróg powiatowych nr 2619S i nr 2624S.

8

Cieszyn

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miasto Cieszyn – dworzec PKP peron nr 2 z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwa wynosi 1559 m. Tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr I/89.

9

Cieszyn – Chotěbuz

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2 na odcinku 1300 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Bielsko-Biała oraz część platformy wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1. Kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na platformie wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1.

Część platformy wyjazdowej od wjazdu z drogi krajowej nr 1 oraz część drogi krajowej nr 1 na odcinku 1300 m od platformy wyjazdowej do linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na platformie wyjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

10

Kaczyce Górne

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/111 w kierunku miejscowości Kaczyce Górne. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/111.

11

Zebrzydowice

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miejscowość Zebrzydowice – peron nr 2 z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice – Katowice – Zebrzydowice. Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory kolejowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133.

12

Marklowice Górne

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2645S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/134 w odległości 400 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Zebrzydowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2645S na 2 pasach jezdni w rejonie pętli autobusowej.

13

Gołkowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 5039S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/156/1 w odległości 150 m od linii granicy w kierunku miejscowości Gołkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni.

14

Łaziska

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/168/5 w kierunku miejscowości Łaziska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/168/5.

15

Olza

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/182 w kierunku miejscowości Olza. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/182.

16

Chałupki

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Ul. Bogumińska w Chałupkach od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego II/7/4 w odległości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na ul. Bogumińskiej na 2 pasach jezdni.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

17

Nowe Chałupki

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 78a od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78a na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym.

18

Chałupki

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miejscowość Chałupki – peron nr 2 z 2 liniami torów (tor nr 1 i tor nr 2). Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory kolejowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3.

19

Chałupki – Šilhéřovice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Chałupki – ul. WOP na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/12 w kierunku centrum miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/12.

20

Rudyszwałd

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Rudyszwałd – ul. Graniczna na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/13/10 w kierunku centrum miejscowości Rudyszwałd. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/13/10.

21

Tworków

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/19/13 w kierunku miejscowości Tworków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/19/13.

22

Owsiszcze

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3511S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/21/10 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Owsiszcze. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 3511S na 2 pasach jezdni.

23

Bolesław

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/24/3 w kierunku miejscowości Bolesław. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/24/3.

24

Borucin

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/30/4 w kierunku miejscowości Borucin. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/30/4.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

25

Krzanowice – Chuchelná

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 917 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/32 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 917 na 2 pasach jezdni.

26

Krzanowice – Strahovice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/34 w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/34.

27

Pietraszyn

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 916 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/39 w odległości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietraszyn. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 916 na 2 pasach jezdni.

28

Gródczanki

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/44/5 w kierunku miejscowości Gródczanki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/44/5.

29

Kietrz

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/47 w kierunku miasta Kietrz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/47.

30

Ściborzyce Wielkie – Rohov

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/54/10 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/54/10.

31

Ściborzyce Wielkie – Hnevosice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/55/23 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/55/23.

32

Pilszcz

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 420 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/67/11 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Pilszcz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 420 na 2 pasach jezdni.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

33

Wiechowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/72 w kierunku miejscowości Wiechowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/72.

34

Branice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 419 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/85/4 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Branice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 419 na 2 pasach jezdni.

35

Pietrowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 38 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/93/17 w odległości 110 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietrowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 38 na 2 pasach jezdni w rejonie parkingu.

36

Chomiąża

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/96 w kierunku miejscowości Chomiąża. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/96.

37

Lenarcice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/99/8 w kierunku miejscowości Lenarcice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/99/8.

38

Gadzowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/114/6 w kierunku miejscowości Gadzowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/114/6.

39

Pomorzowiczki

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/122/16 w kierunku miejscowości Pomorzowiczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/122/16.

40

Trzebina

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 41 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Trzebina. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

41

Konradów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 411 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku nr II/153 w odległości 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 411 na 2 pasach jezdni.

42

Głuchołazy – Mikulovice

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miasto Głuchołazy – peron nr 2 z 2 liniami torów (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 5650 m, tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/160/4.

43

Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miasto Głuchołazy – peron nr 2 z 2 liniami torów (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 11225 m, tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/140/14.

44

Głuchołazy – Mikulovice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 40 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odległości 500 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest przeprowadzana na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego).

45

Sławniowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/168 w kierunku miejscowości Sławniowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/168.

46

Kałków

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/177/1 w kierunku miejscowości Kałków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/177/1.

47

Dziewiętlice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/186/1 w kierunku miejscowości Dziewiętlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/186/1.

48

Gorzyczki – Věřnovice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/170/2 w kierunku miejscowości Gorzyczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/170/2.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

49

Paczków

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 382 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/192/3 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Paczków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 382 na 2 pasach jezdni.

50

Złoty Stok

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga asfaltowa PGL Lasów Państwowych, na długości 20 m od znaku granicznego nr II/202, w kierunku drogi krajowej nr 46. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

51

Lutynia

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3251D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/15, w kierunku miejscowości Lutynia. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

52

Nowa Morawa

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3230D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/60, w kierunku miejscowości Nowa Morawa. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

53

Boboszów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 33, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/87, w kierunku miejscowości Boboszów, wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

54

Międzylesie

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miasto Międzylesie – stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 129,952 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1.

55

Niemojów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3275D i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/102, w stronę miejscowości Niemojów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

56

Mostowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 389 i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/113, w stronę miejscowości Mostowice. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

57

Czermna

D

pieszy

całodobowo

Miasto Kudowa-Zdrój – ul. Kościuszki na długości 10 m przed linią granicy państwowej, w rejonie znaku granicznego nr III/157/4.

58

Kudowa-Słone

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 8, na odcinku 520 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowa-Zdrój. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

59

Tłumaczów

D

Osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 385, na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/190, w kierunku miejscowości Tłumaczów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

60

Golińsk

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 35, na odcinku 100 m od przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/224, w kierunku miejscowości Golińsk, wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

61

Mieroszów

K

towarowy

całodobowo

Miasto Mieroszów – stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 28,033 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7.

62

Lubawka

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 5, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawka. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

63

Lubawka

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miasto Lubawka – przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 10,148 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

64

Przełęcz Okraj

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 368 od 3,900 km do 4,000 km przyległy do parkingu należącego do Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, w kierunku miasta Kowary. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

65

Jakuszyce

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi krajowej nr 3 od 493,800 km do 494,300 km w miejscowości Jakuszyce, przyległy do parkingu stanowiącego własność Stowarzyszenia Bieg Piastów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

66

Jakuszyce

K

osobowy

całodobowo

Miejscowość Jakuszyce – przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 37,070 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/51/11.

67

Czerniawa-Zdrój

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 361, na długości 150 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/67, w kierunku miasta Świeradów-Zdrój. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

68

Miłoszów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 12367, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/80, w kierunku miejscowości Miłoszów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

69

Zawidów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 355 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/102/3 w kierunku miasta Zgorzelec.

70

Zawidów

K

towarowy

całodobowo

Stacja kolejowa Zawidów – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami i peronami oraz odcinek kolejowy od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/104/16 do dworca kolejowego Zawidów na 2,1 kilometrze linii kolejowej nr 344. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Zawidowie.

71

Bogatynia

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 352 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/126 w kierunku miasta Bogatynia.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

72

Porajów – Hrádek nad Nisou

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/146 w kierunku miejscowości Porajów.

73

Jaworzynka-Trójstyk

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/1/1.

74

Istebna

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/16.

75

Stożek – Wielki Stożek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/26/3.

76

Wielka Czantoria

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/43.

77

Wielka Czantoria – Nýdek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/44.

78

Cisownica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/49.

79

Kaczyce Dolne

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/114.

80

Jastrzębie-Ruptawa

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/143/8.

81

Skrbeńsko

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/152.

82

Jarnołtówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory (Biskupská kupa)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/146.

83

Jarnołtówek (Biskupia Kopa – szczyt) – Zlaté Hory (Biskupská kupa – vrchol)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/147/1.

84

Podlesie

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/157/8.

85

Orłowiec – Bilá Voda (Růženec)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/7/19–III/8.

86

Lądek-Zdrój – Černý Kout

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/23/6.

87

Nowy Gierałtów – Uhelná

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/28/14.

88

Bielice – Nýzerov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/35.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

89

Bielice – Paprsek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/47/7–III/47/8.

90

Śnieżnik – Vrchol Král. Sněžniku

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/69/10.

91

Jodłów – Horni Morava

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/79/19.

92

Kamieńczyk – Mladkov Petrovičky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/95.

93

Zieleniec – Masarykowa chata

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/122.

94

Duszniki-Zdrój – Olešnice v Orl. horách

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/127.

95

Orlica – Vrchmezi

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/124/1.

96

Kocioł – Olešnice v Orl. horách

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/132a/132b–133.

97

Brzozowie – Česká Čermná

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/146/11–III/147.

98

Pstrążna – Žďárky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/164/26–III/164/27.

99

Ostra Góra – Machovská Lhota

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/174–III/175.

100

Pasterka – Machovský Křiž

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180–ab.

101

Radków – Bozanov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/185.

102

Głuszyca Górna – Jannovičky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/207.

103

Łomnica – Ruprechtický Špičák (vrchol)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215.

104

Łomnica – Ruprechtický Špičák

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215/11.

105

Łączna – Zdoňov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/234.

106

Chełmsko Śląskie – Libná

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/241.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

107

Okrzeszyn – Petřikovice

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/250.

108

Niedamirów – Žacléř

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/8.

109

Niedamirów – Horni Albeřice

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/13–IV/13/1.

110

Sowia Przełęcz – Sovi Sedlo

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/24.

111

Śląski Dom – Lučni bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/29.

112

Równia pod Śnieżką – Lučni bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/31.

113

Przesieka – Špindlerův Mlýn

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/36–IV/36/6.

114

Jagniątków – Petrova bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/38.

115

Czarna Przełęcz – Martinova bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/39/11–IV39/12.

116

Szrenica – Vosecka bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/49/a-b-c.

117

Polana Jakuszycka – Harrachov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/52.

118

Orle – Jizerka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/56.

119

Stóg Izerski – Smrk

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/64.

120

Świecie – Jindřichovice pod Smrkem

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/74.

Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec

1

Porajów – Zittau

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 5 w kierunku miejscowości Porajów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2364D.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

2

Sieniawka

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 354 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 9 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka nr 158/1 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 354 (zarządca działki – Miasto i Gmina Bogatynia). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na drodze nr 354 i na działce nr 158/1 oraz w kierunku wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 354.

3

Krzewina Zgorzelecka

D

osobowy (pieszy)

całodobowo

W miejscowości Krzewina most graniczny, na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 71 w kierunku miejscowości Krzewina Zgorzelecka. Kontrola jest przeprowadzana przed mostem granicznym.

4

Radomierzyce

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 352A na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 96 w kierunku miejscowości Radomierzyce.

5

Zgorzelec

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Stacje kolejowe: Zgorzelec-Ujazd, Zgorzelec-Miasto i Węgliniec – obszar dworców kolejowych z przyległymi torami, peronami oraz trasa kolejowa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 120 do stacji kolejowej Węgliniec na 26,7 kilometrze linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcach kolejowych i na trasie przejazdu pociągu.

6

Zgorzelec

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 317 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 317 (zarządca działki – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu). Kontrola jest przeprowadzana w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 317 oraz działce nr 6/3.

7

Zgorzelec (Most Staromiejski)

D

osobowy (pieszy)

całodobowo

W mieście Zgorzelec – na odcinku 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na Moście Staromiejskim w kierunku miejscowości Zgorzelec. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny.

8

Jędrzychowice

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Autostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 142 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

9

Pieńsk

D

osobowy (pieszy)

całodobowo

W mieście Pieńsk – na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 159 w kierunku miasta Pieńsk. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny.

10

Węgliniec

K

towarowy

całodobowo

Stacja kolejowa Węgliniec – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami i peronami od 26,1 do 26,7 kilometra linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Węglińcu.

11

Przewóz – Podrosche

D

osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 27 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 234 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 350. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 27 na działce nr 580 (zarządca działki – Starostwo Powiatowe w Żarach).

12

Łęknica – Bad Muskau

D

osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Ul. 1 Maja w Łęknicy na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 291 do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku ul. 1 Maja w mieście Łęknica.

13

Łęknica – Krauschwitz

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 12 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 285 do ronda w kierunku miasta Łęknica. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 12.

14

Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Podwójny”

D

osobowy (pieszy)

całodobowo

Most Podwójny w rejonie znaku granicznego nr 295. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.

15

Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Angielski”

D

osobowy (pieszy)

całodobowo

Most Angielski w rejonie znaku granicznego 298. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.

16

Siedlec – Zelz

D

osobowy (pieszy)

całodobowo

Most betonowy w rejonie znaku granicznego nr 322. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.

17

Olszyna – Forst

D

osobowy i towarowy (z wyłączeniem ruchu pieszego)

całodobowo

Droga krajowa K-18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

18

Zasieki – Forst

D

osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 289 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 360 w odległości 200 m w kierunku miejscowości Zasieki wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym i wyjazdowym na przyległym parkingu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 289 na działce nr 282/9.

19

Zasieki – Forst

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Dworce kolejowe Tuplice i Żary oraz odcinek kolejowy od 353,4 km linii kolejowej (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351.

20

Gubinek – Guben

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 32, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 1008 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległymi do drogi działkami nr 35/9, 35/16 i 35/17. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 736 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległymi do drogi działkami nr 25/5 i 25/8.

21

Gubin – Guben

D

osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407.

22

Gubin – Guben (Wyspa Teatralna)

D

pieszy

całodobowo

Most na Wyspie Teatralnej w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 408. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny.

23

Gubin – Guben

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Dworzec kolejowy w mieście Gubin oraz odcinek kolejowy od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m linii kolejowej w kierunku miasta Gubin, kontrola jest przeprowadzana na linii kolejowej nr 358.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

24

Miłów – Eisenhüttenstadt

R

osobowy i towarowy

całodobowo

Port rzeczny – bulwar Jana Pawła II w Krośnie Odrzańskim.

25

Świecko – Frankfurt

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa K-2, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6.

26

Słubice – Frankfurt

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa K-29, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice – Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej).

27

Kunowice – Frankfurt

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Dworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice oraz odcinek linii kolejowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do 407,344 km linii kolejowej (stacja Świebodzin).

28

Kostrzyn nad Odrą – Kietz

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 22, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 75/5 i działką nr 76/37, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 69/6.

29

Kostrzyn nad Odrą – Kietz

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Dworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 kilometra linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

30

Kołbaskowo

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Autostrada A-6. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr 203/10, 203/3 i 203/79, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo.

31

Lubieszyn

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 10 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 804 w kierunku miejscowości Lubieszyn oraz parking północny (działka nr 884/13) i południowy (działka nr 890/7).

32

Rosówek

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 13 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 765 w kierunku miejscowości Kołbaskowo.

33

Szczecin-Gumieńce

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Stacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami, na których jest przeprowadzana kontrola graniczna, a także szlak kolejowy nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Główny – Szczecin-Gumieńce.

34

Dobieszczyn

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 115 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 864 w kierunku miejscowości Tanowo.

35

Gryfino

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 120 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 751 w kierunku miasta Gryfino.

36

Gryfino

R

osobowy i towarowy

całodobowo

Przystań rzeczna w mieście Gryfino (Odra Zachodnia).

37

Widuchowa

R

osobowy i towarowy

całodobowo

Przystań rzeczna w miejscowości Widuchowa.

38

Krajnik Dolny

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna.

39

Osinów Dolny

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 124 na odcinku 300 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 633 w kierunku miejscowości Osinów Dolny.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

40

Gozdowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi i promu samochodowego

w okresie kursowania promu

Przystań promowa w Gozdowicach w rejonie znaku granicznego nr 607 oraz droga gminna prowadząca do drogi wojewódzkiej nr 126 wraz z parkingiem samochodowym w odległości 50 m od nabrzeża przystani.

41

Świnoujście – Garz

D

osobowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości 60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 – w głąb kraju.

42

Świnoujście – Ahlbeck

D

osobowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi powiatowej nr 5723Z (ul. Wojska Polskiego), o długości 50 m, licząc od linii granicy państwowej w głąb kraju, wraz z zatoczką. Po prawej stronie od znaku granicznego nr 921, po lewej stronie od linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 920 wzdłuż podstawy nasypu linii kolejowej UBB.

43

Świnoujście

K

osobowy

całodobowo

Teren stacji końcowej Uznamskiej Kolei Nadmorskiej w Świnoujściu (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. 11-go Listopada).

Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską

1

Ogrodniki

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach.

2

Budzisko

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 8 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach.

3

Trakiszki

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Stacja PKP w miejscowości Trakiszki – 2 perony z 5 liniami torów w odległości 4100 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu osobowego pomiędzy stacjami PKP Trakiszki – Suwałki – Trakiszki.

4

Berżniki

D

osobowy

od 0800 do 1800

Droga gminna Berżniki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 032 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

5

Sudawskie

D

osobowy

od 0800 do 1800

Droga gminna Wiżajny – Sudawskie – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 190 na odcinku 65 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.

Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką

1

Radoszyce

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Radoszyce – kontrola jest przeprowadzana wzdłuż drogi Radoszyce – granica państwowa – Palota na odcinku granica państwowa – parking samochodowy znajdujący się 500 m od granicy państwowej.

2

Łupków

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miejscowość Stary Łupków – 1 peron z 4 z liniami torów oraz linie torów od granicy państwowej.

3

Barwinek

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 9 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym – 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym – 3 pasy ruchu.

4

Konieczna

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 977 na długości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Gorlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze i w zatokach.

5

Muszynka

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 75 na długości 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Muszynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza jezdni.

6

Muszyna

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miasto Muszyna – 1 peron z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na długości 225 m.

7

Leluchów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna na długości 150 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Leluchów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem jednego pasa ruchu w obu kierunkach.

8

Piwniczna

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 87 w odległości 230 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Piwniczna. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu w miejscowości Podolik.

9

Niedzica

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1639K na długości 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Niedzica. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

10

Jurgów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 49 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Jurgów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.

11

Łysa Polana

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 960 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bukowina Tatrzańska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem poboczy drogi.

12

Chochołów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 959 na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chochołów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

13

Chyżne

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 7 na długości 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne. Kontrola jest przeprowadzana na wyłączonej z ruchu powierzchni pomiędzy pasami ruchu.

14

Winiarczykówka

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 962 na długości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Lipnica Wielka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza.

15

Korbielów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 945 na długości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Korbielów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

16

Ujsoły

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1439S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Ujsoły. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki.

17

Zwardoń

K

osobowy i towarowy

całodobowo

Miejscowość Zwardoń – 2 perony z 3 liniami torów w odległości 500 m od granicy państwa. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na długości 300 m.

18

Zwardoń – Skalité Platforma

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr S69 w odległości 950 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m.

19

Zwardoń – Mýto

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1447S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka. Kontrola jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m.

20

Ożenna

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

21

Kacwin

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2.

22

Roztoki G.

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/33.

23

Balnica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/52/2.

24

Czeremcha

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/141.

25

Wysowa-Zdrój – Regetovka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/223.

26

Blechnarka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/230.

27

Wysowa-Zdrój – Cigel'ka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/241/2a.

28

Muszyna – Legnava

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/15/10.

29

Milik – Legnava

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/19/1-2.

30

Wierchomla

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/45.

31

Piwowarówka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/57/2.

32

Eliaszówka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/62/6.

33

Jaworki – Litmanová

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/71.

34

Jaworki – Stránany

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/76.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

35

Szlachtowa

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego II/83.

36

Szczawnica – Lesnica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/91.

37

Szczawnica – Lesnica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/94.

38

Sromowce Niżne

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/105.

39

Sromowce Wyżne

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/114/1.

40

Łapszanka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/160/6.

41

Rysy

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/210.

42

Góra Magóra

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/267.

43

Przywarówka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/75.

44

Babia Góra

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/81/2.

45

Zawoja-Czatoża

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/88/10.

46

Przełęcz Jałowiecka – Gluchačky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/93.

47

Moczarki

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/94.

48

Pilsko

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/109.

49

Przełęcz Przysłop

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/151.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

50

Przegibek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/158/10-11.

51

Rycerka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/163/7.

52

Wielka Racza

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/168.

53

Kikula

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/175.

54

Bór

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180.

55

Zwardoń – Skalité-Skalanka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/182/5-183.

56

Góra Gomółka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/184.

57

Zwardoń – Skalité

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego III/184/13-14.

58

Jaworzynka

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/198.

Morski odcinek granicy państwowej

1

Szczecin

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obszar portu morskiego w Szczecinie oraz obszar portu morskiego w Policach.

2

Trzebież

M

osobowy

całodobowo

Obszar morskiego portu rybackiego w Trzebieży.

3

Nowe Warpno

M

osobowy

całodobowo

Obszar portu morskiego w Nowym Warpnie.

4

Świnoujście

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obiekty portowe portu w Świnoujściu służące do regularnych połączeń promowych.

5

Kołobrzeg

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Nabrzeża portowe portu w Kołobrzegu służące do regularnych połączeń promowych.

6

Darłowo

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Nabrzeża portowe portu w Darłowie służące do regularnych połączeń promowych.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

7

Ustka

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Nabrzeża portowe portu w Ustce służące do regularnych połączeń promowych.

8

Gdynia

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obiekty portowe portu w Gdyni służące do regularnych połączeń promowych.

9

Gdańsk-Port

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obiekty portowe portu w Gdańsku-Porcie służące do regularnych połączeń promowych.

Lotnicze przejścia graniczne

1

Warszawa-Okęcie

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie.

2

Łódź-Lublinek

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Łódź-Lublinek.

3

Bydgoszcz

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Bydgoszcz.

4

Kielce-Masłów

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kielce-Masłów.

5

Kraków-Balice

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice.

6

Katowice-Pyrzowice

L

osobowy i towarowy

całodobowo.

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice.

7

Gdańsk-Rębiechowo

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo.

8

Wrocław-Strachowice

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice.

9

Szczecin-Goleniów

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów.

 

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

10

Rzeszów-Jasionka

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka.

11

Poznań-Ławica

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica.

12

Zielona Góra-Babimost

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra-Babimost.

13

Warszawa-Babice

L

osobowy

od 0700 do 2200

Płyta postojowa lotniska Warszawa-Babice.

14

Warszawa-Modlin

L

osobowy

od 0600 do 2200

Terminal pasażerski, kontenery (pomieszczenie punktu kontroli granicznej), płyta postojowa lotniska Warszawa-Modlin.

15

Jelenia Góra

L

osobowy

od 0700 do 2200

Lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze.

16

Mielec

L

osobowy

od 0700 do 2200

Lotnisko PZL Mielec Cargo Sp. z o.o. w Mielcu.

17

Mazury

L

osobowy

od 0700 do 2200

Infrastruktura lotniska Mazury.

18

Świdnik k. Lublina

L

osobowy

od 0700 do 2200

Infrastruktura lotniska zakładowego WSK „PZL-ŚWIDNIK” S.A.

19

Przylep k. Zielonej Góry

L

osobowy

od 0600 do 2200

Infrastruktura Portu Lotniczego Przylep k. Zielonej Góry.

Objaśnienia:

D – drogowe przejście graniczne

K – kolejowe przejście graniczne

R – rzeczne przejście graniczne

M – morskie przejście graniczne

L – lotnicze przejście graniczne

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama