| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. Nr 13, poz. 71), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. poz. 738).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. poz. 738), które stanowią:

„§ 2. Wzór deklaracji dla podatku od gier określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 8 lipca 2014 r. (poz. 1089)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier:

1) POG-5 – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) POG-5/A – załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) POG-5/C – załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry liczbowe, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) POG-5/D – załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) POG-P – deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera, stanowiąca załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do rozliczeń podatku od gier przez podatników i płatników, począwszy od rozliczeń za styczeń 2010 r., z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, do których mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2010 r.3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1

POG-5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 24)

POG-5/A

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

POG-5/C

infoRgrafika

Załącznik nr 4

POG-5/D

infoRgrafika

Załącznik nr 5

POG-P

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. Nr 181, poz. 1411 i Nr 226, poz. 1827), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), z zastrzeżeniem art. 129 ust. 1 tej ustawy.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz. U. poz. 738), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »