reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

Na podstawie art. 138f ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. poz. 1063) w § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw środowiska – w zakresie wydobycia ropy naftowej lub gazu i ich naturalnych pochodnych oraz poszukiwania lub wydobycia węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) minister właściwy do spraw transportu – w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych;”;

3) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie zarządzania portami śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom śródlądowym;”;

4) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, a także w zakresie działalności związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków;”;

5) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – w zakresie projektów dotyczących inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym;”;

6) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – w zakresie usług przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych, a także w zakresie świadczenia usług zarządzania usługami przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych oraz usług dotyczących druków bezadresowych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama