reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. poz. 879, z 2011 r. poz. 759 oraz z 2014 r. poz. 1721) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 13;

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Zwolnień od zajęć służbowych, o których mowa w § 8, 11, 14 ust. 1 i 3 oraz w § 15, udziela bezpośredni przełożony funkcjonariusza.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku udzielania zwolnienia od zajęć służbowych, o którym mowa w art. 188 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych z urzędu:

1) zwalnia od zajęć służbowych funkcjonariusza, wobec którego jest prowadzone postępowanie w sprawie zwolnienia ze służby w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, na okres tego postępowania,

2) może zwolnić od zajęć służbowych funkcjonariusza, wobec którego jest prowadzone postępowanie w sprawie zwolnienia ze służby w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy, na okres tego postępowania,

3) zwalnia od zajęć służbowych funkcjonariusza, u którego w toku orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do służby przed komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stwierdzono choroby lub ułomności niepozwalające na pełnienie służby, na pozostały okres służby, chyba że w toku dalszych czynności komisji lekarskiej wystąpią okoliczności pozwalające na pełnienie służby przez funkcjonariusza.

2. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze służby w Straży Granicznej, zwolnienie od zajęć służbowych udzielone w trybie ust. 1 pkt 1 albo 2 trwa do dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie VAT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama