| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację

Na podstawie art. 92b ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia rejestru wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację, zwanego dalej „rejestrem”;

2) wzór rejestru.

§ 2. [Wierzytelności wpisywane do rejestru]

1. Do rejestru są wpisywane wierzytelności wymienione w umowie o subpartycypację.

2. Rejestr prowadzi się odrębnie dla każdej umowy o subpartycypację.

§ 3. [Aktualizacja rejestru]

Rejestr jest aktualizowany na koniec każdego kwartału.

§ 4. [Sposób prowadzenia rejestru]

Rejestr jest prowadzony i przechowywany w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 5. [Wzór rejestru]

Wzór rejestru określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85, 724, 768 i 791.

Załącznik 1. [WZÓR – REJESTR WIERZYTELNOŚCI WYMIENIONYCH W UMOWIE O SUBPARTYCYPACJĘ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 25 kwietnia 2017 r. (poz. 883)

WZÓR – REJESTR WIERZYTELNOŚCI WYMIENIONYCH W UMOWIE O SUBPARTYCYPACJĘ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »