| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Waćmierz (PLH220031)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Waćmierz]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Waćmierz (PLH2200312)), obejmujący obszar 388,27 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wyznaczenie obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 31 maja 2017 r. (poz. 1188)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

685371,12

481837,47

2

685305,60

481863,97

3

685265,11

481877,22

4

685192,96

481916,24

5

685112,72

481962,62

6

685046,46

482003,11

7

685016,27

482028,88

8

684997,13

482049,50

9

684975,78

482089,25

10

684971,36

482103,24

11

684921,30

482116,49

12

684891,85

482123,85

13

684747,56

482153,30

14

684616,51

482187,90

15

684574,55

482187,90

16

684522,28

482188,64

17

684481,05

482190,11

18

684395,65

482197,47

19

684353,68

482201,89

20

684290,37

482204,84

21

684306,57

482029,62

22

684180,68

481986,92

23

684157,12

482045,08

24

684119,57

482040,66

25

684111,47

482042,87

26

684104,11

482054,65

27

684062,15

482173,91

28

684028,28

482178,33

29

683978,22

482194,53

30

683924,47

482219,56

31

683843,49

482259,31

32

683757,35

482296,86

33

683705,08

482318,95

34

683636,62

482350,60

35

683621,89

482361,65

36

683616,00

482365,33

37

683569,62

482371,95

38

683526,92

482374,90

39

683457,72

482370,48

40

683402,50

482364,59

41

683324,46

482346,92

42

683135,99

482290,97

43

683105,07

482279,19

44

683128,87

482214,62

45

683079,06

482182,00

46

683068,04

482164,81

47

683046,44

482133,07

48

683004,56

482110,59

49

682961,81

482085,91

50

682950,35

482056,37

51

682928,31

482003,48

52

682912,88

481992,90

53

682877,61

481982,32

54

682837,06

481967,33

55

682787,25

481951,91

56

682803,56

481911,79

57

682753,31

481895,92

58

682628,12

481842,15

59

682666,47

481750,02

60

682691,16

481694,48

61

682735,68

481710,35

62

682784,61

481716,96

63

682792,10

481692,72

64

682792,54

481669,80

65

682782,40

481658,34

66

682774,47

481652,61

67

682772,26

481645,11

68

682764,77

481620,87

69

682757,72

481604,12

70

682751,11

481591,33

71

682740,09

481588,69

72

682810,17

481458,21

73

682845,88

481387,69

74

682891,72

481299,09

75

682934,48

481217,10

76

682945,06

481198,59

77

682954,75

481182,28

78

682970,18

481167,29

79

682982,52

481155,83

80

682958,95

481130,85

81

682951,11

481136,94

82

682789,29

481068,98

83

682769,35

481100,12

84

682766,59

481106,75

85

682630,72

481061,46

86

682632,34

481057,45

87

682601,42

481047,82

88

682497,90

481013,74

89

682138,75

480902,64

90

682135,59

480766,93

91

682132,43

480763,15

92

682023,87

481015,63

93

681766,97

480944,93

94

681546,04

481052,87

95

681328,28

481031,41

96

681335,22

481007,42

97

681345,95

480980,28

98

681368,04

480936,73

99

681390,77

480898,23

100

681404,65

480860,98

101

681412,86

480837,63

102

681425,48

480821,22

103

681434,95

480807,96

104

681452,62

480780,19

105

681465,25

480732,22

106

681470,30

480682,98

107

681469,67

480660,26

108

681466,51

480623,02

109

681460,83

480568,10

110

681453,26

480518,24

111

681441,26

480503,09

112

681426,75

480502,46

113

681403,39

480515,08

114

681390,14

480518,87

115

681366,15

480523,29

116

681328,28

480513,82

117

681294,82

480495,52

118

681303,03

480458,91

119

681292,93

480443,12

120

681278,41

480433,03

121

681265,79

480429,24

122

681272,10

480405,25

123

681299,24

480350,97

124

681316,92

480311,20

125

681333,96

480254,39

126

681345,32

480219,05

127

681356,68

480171,71

128

681367,41

480116,16

129

681414,12

480111,11

130

681448,84

480118,68

131

681501,86

480121,21

132

681537,84

480117,42

133

681635,67

480113,63

134

681662,19

480109,85

135

681678,25

480128,12

136

681704,85

480161,21

137

681715,77

480192,59

138

681757,38

480178,26

139

681791,83

480171,10

140

681822,86

480176,56

141

681899,61

480196,68

142

681898,93

480253,98

143

681928,60

480257,05

144

681961,00

480266,94

145

682003,64

480279,56

146

682037,74

480286,38

147

682059,23

480291,16

148

682088,91

480285,36

149

682129,84

480271,38

150

682159,17

480262,51

151

682210,33

480272,06

152

682284,00

480293,89

153

682328,69

480312,65

154

682421,46

480359,03

155

682509,12

480406,10

156

682573,24

480441,23

157

682625,42

480473,98

158

682633,27

480476,71

159

682653,05

480476,02

160

682691,25

480471,25

161

682727,41

480472,61

162

682759,13

480483,53

163

682832,46

480524,80

164

682893,51

480555,15

165

682942,29

480579,71

166

682954,46

480583,39

167

682955,70

480580,78

168

683017,64

480561,72

169

683041,34

480568,73

170

683042,14

480568,97

171

683064,49

480575,58

172

683065,46

480575,87

173

683137,19

480573,09

174

683174,62

480595,55

175

683295,89

480682,32

176

683317,13

480691,24

177

683347,83

480674,19

178

683365,91

480665,32

179

683406,15

480657,82

180

683494,83

480649,63

181

683511,55

480646,90

182

683579,42

480697,72

183

683638,43

480741,72

184

683652,75

480756,73

185

683658,55

480747,18

186

683664,35

480744,11

187

683683,11

480753,32

188

683690,61

480765,26

189

683701,87

480772,42

190

683711,76

480776,51

191

683723,36

480789,13

192

683759,17

480815,06

193

683863,54

480894,19

194

683937,55

480957,63

195

683946,76

480963,77

196

683958,02

480963,77

197

683971,66

480964,79

198

683991,10

480974,34

199

684016,34

480995,49

200

684090,02

481050,40

201

684102,30

481058,93

202

684120,37

481051,08

203

684149,37

481043,92

204

684178,02

481046,99

205

684156,53

481100,54

206

684166,42

481116,91

207

684192,68

481134,31

208

684238,39

481155,45

209

684301,83

481197,40

210

684329,80

481214,12

211

684344,46

481235,95

212

684360,15

481268,01

213

684375,93

481287,70

214

684396,72

481288,60

215

684426,54

481291,31

216

684446,43

481301,25

217

684452,76

481326,56

218

684451,85

481341,93

219

684435,58

481352,77

220

684425,64

481356,39

221

684446,43

481377,18

222

684478,97

481408,81

223

684486,20

481434,12

224

684492,53

481465,76

225

684495,24

481484,74

226

684518,74

481517,28

227

684546,76

481557,05

228

684569,36

481581,45

229

684615,45

481601,34

230

684640,76

481613,99

231

684646,19

481626,65

232

684665,17

481637,49

233

684731,15

481605,86

234

684795,32

481590,49

235

684922,77

481603,15

236

684951,69

481601,34

237

685010,45

481579,65

238

685091,79

481544,40

239

685127,95

481546,20

240

685156,87

481544,40

241

685202,97

481526,32

242

685266,24

481492,87

243

685303,30

481463,05

244

685315,05

481425,99

245

685313,24

481402,49

246

685325,90

481365,43

247

685344,88

481334,70

248

685353,01

481314,81

249

685353,92

481258,77

250

685361,15

481203,64

251

685366,57

481177,42

252

685369,21

481151,80

253

685391,81

481184,34

254

685420,73

481248,52

255

685457,79

481311,79

256

685489,42

481358,79

257

685531,00

481437,43

258

685553,60

481502,50

259

685580,71

481592,89

260

685593,37

481626,34

261

685601,50

481638,09

262

685571,68

481662,49

263

685529,19

481720,34

264

685493,04

481751,07

265

685459,47

481775,63

266

685400,57

481827,16

267

685371,12

481837,47


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WAĆMIERZ (PLH220031)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

2

strzebla błotna

Phoxinus (= Eupallasella) percnurus

osiadła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »