| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem2)

Na podstawie art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 2. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) fotografie dobra kultury;

2) dokument lub odpis dokumentu potwierdzający uznanie roszczenia państwa Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, przez posiadacza lub dzierżyciela lub zawarcie ugody obejmującej obowiązek zwrotu dobra kultury albo wyrok lub odpis wyroku sądu polubownego nakazującego zwrot dobra kultury na terytorium innego państwa Unii Europejskiej;

3) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna;

4) inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

2. Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny:

1) przedstawiać całość dobra kultury, stan zachowania oraz cechy szczególne, o których mowa w art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy;

2) być wykonane w kolorze, na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9 × 13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

3. Fotografowane dobro kultury powinno zajmować większą część kadru.

4. Formy płaszczyznowe (malarstwo, grafiki itp.) należy fotografować prostopadle do ich powierzchni.

5. W przypadku dobra kultury, którego przedstawienie nie jest możliwe na pojedynczym zdjęciu, należy dołączyć dodatkowe zdjęcia wykonane z innego ujęcia.

6. Fotografie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się w postaci papierowej lub elektronicznej.

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, dołącza się w postaci papierowej.

8. W przypadku gdy wnioskodawcą jest instytucja kultury, do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się zgodę podmiotu tworzącego instytucję kultury, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), na zwrot tego dobra kultury, chyba że podmiotem tym jest organ wydający pozwolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 3. [Wzór pozwolenia]

Wzór pozwolenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 147 z 12.06.2015, str. 24).

Załącznik 1. [WZÓR – POZWOLENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 21 czerwca 2017 r. (poz. 1236)

WZÓR – POZWOLENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »